Voor leden: Log in

Wanneer heb ik recht op een Wajonguitkering?

Als u op jonge leeftijd een langdurige ziekte of handicap heeft gekregen, komt u misschien in aanmerking voor een Wajong-uitkering. Als u nog kunt werken krijgt u hulp bij het vinden van werk en eventueel inkomensondersteuning. Voor de Wajong gelden voorwaarden.

De voorwaarden voor hulp en ondersteuning bij werk en studie of voor een volledige uitkering zijn:

  • U bent op uw 17e verjaardag voor minstens 25% arbeidsongeschikt.
  • U bent jonger dan 30 jaar en u bent tijdens uw studie voor minstens 25% arbeidsongeschikt geworden. Hierdoor is (volledig) werken na uw studie onmogelijk.
  • Verder geldt nog dat u in het jaar voor u arbeidsongeschikt werd, minstens 6 maanden gestudeerd heeft.

Daarnaast geldt:

  • U herstelt waarschijnlijk niet binnen 1 jaar volledig van uw ziekte of handicap.
  • U woont in Nederland.
  • U kunt meer dan 52 weken onafgebroken, minder dan 75% van het minimum(jeugd)loon verdienen. Dit komt door een langdurige ziekte of een handicap.

Beoordeling arbeidsongeschiktheid voor de Wajong

U bent op basis van de Wet Wajong arbeidsongeschikt als u minder kunt verdienen dan een gezond persoon met dezelfde opleiding en ervaring. De verzekeringsarts van het UWV beoordeelt hoeveel procent arbeidsongeschikt u bent. Een arbeidsdeskundige bepaalt daarna hoeveel u nog kunt werken. Ook stelt deze persoon vast welke mogelijkheden er voor u zijn.

Lees mee op de vraag- en antwoordpagina op de site van de Rijksoverheid.

Lees ook: Waar kan ik terecht met een juridisch probleem?

Lees ook: Hulp bij het vinden van werk voor mensen in de oude Wajong