Onderzoek naar het dagelijks leven op blindeninstituten

Het lectoraat Jeugd van de Hogeschool Windesheim voert de Commissie Geweld in de Jeugdzorg dit onderzoek uit in samenwerking met een aantal deskundige en betrokken onderzoekers. Hiervoor doet de Commissie archiefonderzoek, vindt er literatuuronderzoek plaats en zullen, als belangrijkste deel van het onderzoek, er gesprekken gevoerd worden met mensen die in deze internaten hebben gewoond. Het … Meer lezen over Onderzoek naar het dagelijks leven op blindeninstituten