Verantwoord wisselen van oogdruppels

Afspraken zijn rond Patiëntenfederatie Nederland is samen met huisartsen, apothekers, zorgverzekeraars en 13 patiëntenorganisaties, waaronder de Oogvereniging,  werkafspraken overeengekomen over het verantwoord wisselen van medicijnen met dezelfde werkzame stof, sterkte, toedieningsvorm en afgiftepatroon. Het regelmatig wisselen van medicijnen leidde de afgelopen jaren tot klachten en vragen van patiënten. De nieuwe afspraken maken een einde aan … Meer lezen over Verantwoord wisselen van oogdruppels