Tekst grootte

Gezocht: versterking contactnetwerk ziekenhuizen

Nieuws
Vacatures
Geplaatst op: 11 oktober 2022

Oogpatiënten attenderen

Steeds meer mensen worden geconfronteerd met een oogziekte. Zo’n 350.000 mensen in Nederland zijn slechtziend of blind. Natuurlijk wil de Oogvereniging dat iedereen zo goed mogelijk geïnformeerd is over (het leven met) zijn of haar aandoening. Bij de Oogvereniging kun je daarom terecht met vragen over je beperking, voor medische informatie, activiteiten en lotgenotencontact via oogcafés. Ziekenhuizen spelen een belangrijke rol in het attenderen van patiënten op het bestaan van de Oogvereniging. Het is daarom cruciaal dat we vanuit de Oogvereniging contact leggen en onderhouden met alle ziekenhuizen in Nederland. Help jij ons hierbij?

Contact met ziekenhuizen op themadagen

Twee maal per jaar zoeken we contact met ziekenhuizen. De contactmomenten worden gekoppeld aan themadagen of -weken, zoals de Internationale Glaucoomweek, Retinadag of World Sight Day.

Actuele thema’s

Belangrijke actuele thema’s als patiëntenparticipatie, de juist zorg op de juiste plek en persoongerichte zorg zullen aan bod komen tijdens de contactmomenten. Verder vragen we aandacht voor (animatie)video’s over oogaandoeningen op wachtkamerschermen, het gezamenlijk organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten zoals druppel instructies, het inzetten van keuzekaarten in de spreekkamer, verbeteren van de toegankelijkheid van ziekenhuizen (begrijpelijke informatiebrieven, aanmeldzuilen, toegankelijke patiëntenportalen), terugdringen wachttijden of informatievoorziening voor anderstaligen of laaggeletterden.

Sterker staan bij belangenbehartiging

Naast bekendheid van de Oogvereniging, hopen we hiermee ons ledenaantal te vergroten. Met een grotere achterban staan we immers sterker bij behartigen van de belangen voor mensen met een visuele beperking. Wij zoeken zowel regio-coördinatoren als contactpersonen ziekenhuizen. Hieronder vind je meer informatie over beide functies.

Functieomschrijving contactpersoon ziekenhuizen

Als contactpersoon ben je intermediair tussen de afdeling Oogheelkunde van een ziekenhuis en de Oogvereniging. Je legt contacten en bouwt relaties en onderhoudt relaties met medewerkers van de afdeling Oogheelkunde.

Taken

 • Je onderhoudt contact met de afdeling Oogheelkunde van 1 of meerdere zieken­huizen in de buurt van je woonplaats.
 • Je bezoekt de ziekenhuizen 2 keer per jaar. Een bezoek duurt ongeveer 30-45 minuten.
 • Je stelt je op de hoogte van belangrijke behoeften, ontwikkelingen en activiteiten in dat ziekenhuis.
 • Je draagt er zorg voor dat de afdeling Oogheelkunde op de hoogte is van de activiteiten van de Oogvereniging.
 • Je onderhoudt contact met je regiocoördinator en koppelt je bevindingen terug.

Wie zoeken we?

 • Je bent inzetbaar voor ongeveer 4 uur per maand.
 • Je bent iemand die zelfstandig naar de ziekenhuizen toe kan gaan.
 • Je bent communicatief vaardig.
 • Je hebt kennis van de verschillende oogaandoeningen en de gevolgen ervan voor het dagelijks leven.
 • Je bent in staat je als ambassadeur van de verenigingen op te stellen.

Functieomschrijving regio-coördinator

Als regio-coördinator ben je intermediair tussen de contactpersoon ziekenhuizen en de Oogvereniging. Je coördineert de inzet van meerdere contactpersonen binnen de regio Utrecht en Gelderland. Als regio-coördinator houdt je overzicht en ondersteun je de contactpersonen waar nodig. Indien gewenst kan de regio-coördinator ook zelf contacten onderhouden met ziekenhuizen.

Taken

 • Je bent eerste aanspreekpunt voor de contactpersonen ziekenhuizen in de regio Utrecht en Gelderland.
 • Je zorgt voor goede samenwerking tussen contactpersonen en ondersteunt ze bij het werk dat ze doen.
 • Je stelt je op de hoogte van belangrijke behoeften, ontwikkelingen en activiteiten binnen zowel de patiëntengroepen als de ziekenhuis.
 • Je onderhoudt contact met de Oogvereniging en koppelt de bevindingen vanuit de regio terug.

Wie zoeken we?

 • Je bent inzetbaar voor ongeveer 4 uur per maand
 • Je bent een spin in het web en houdt contact met andere contactpersonen in de regio.
 • Je kunt mensen begeleiden en motiveren om actief te worden
 • Je bent empathisch en creëert een positieve sfeer.
 • Je bent communicatief vaardig.
 • Je hebt kennis van de verschillende oogaandoeningen en de gevolgen ervan voor het dagelijks leven.
 • Je bent in staat je als ambassadeur van de verenigingen op te stellen.

Wij bieden

 • Een scholingsprogramma gericht op en verdieping van je kennis betreffende oogaandoeningen.
 • Een jaarlijks evaluatiegesprek.
 • Je krijgt een vrijwilligersovereenkomst en je onkosten worden vergoed.

Meer informatie of reageren?

Wil je meer informatie over deze functie, neem dan contact op met de Oogvereniging 06 – 8680 7058. Je kunt je reactie met motivatie sturen naar ziekenhuizen@oogvereniging.nl t.a.v. Danielle Straub.