Tekst grootte

Vacature algemeen bestuurslid Oogvereniging

Nieuws
Vacatures
Geplaatst op: 24 mei 2022

Vacature algemeen bestuurslid Oogvereniging

Bestuurslid Willemijn Dekker is aftredend, statutair herbenoembaar en wordt voorgedragen door het bestuur voor herbenoeming. In deze situatie hebben leden de mogelijkheid zich (tegen-)kandidaat te stellen. Indien zich een (tegen-)kandidaat meldt, wordt een selectiecommissie samengesteld die advies uitbrengt.

De Oogvereniging heeft een bestuur van 5 tot 7 mensen, dat benoemd wordt door en verantwoording aflegt aan de Ledenraad. Het bestuur valt te typeren als een toezichthoudend bestuur en vergadert 7 keer per jaar in het verenigingsbureau in Utrecht. Een van de leden van het bestuur is een algemeen bestuurslid met aandachtsgebied Participatie. Het is een onbezoldigde functie met een gemiddelde tijdsinvestering van 1 tot 2 uur per week. Onkosten worden vergoed.

Taken

 • Samen met de collega-bestuursleden besturen van de vereniging en werkgever zijn van de directeur
 • Integraal toezicht houden op de uitvoering van het bestuursbeleid door de directeur en het bureau, en op de algemene gang van zaken binnen de vereniging
 • Een doelgerichte en doelmatige aanwending van de middelen bevorderen en toezicht houden op het functioneren van ledengroepen en commissies.

Functie-eisen

 • U bent bekend met en heeft visie op vraagstukken op het gebied van Participatie
 • U bent een teamspeler, met gevoel vooronderlinge verhoudingen en rollen en kunt daarnaar handelen
 • U heeft kennis en ervaring die bij de(bestuurs)rol past
 • U beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden
 • U bent lid van de Oogvereniging of u bent bereid dit te worden
 • U heeft affiniteit met mensen met een(ernstige) oogaandoening. Ervaringsdeskundigheid strekt tot aanbeveling

De benoemingstermijn is 3 jaar, met maximaal 2 herbenoemingen.

 

Hoe kunt u reageren?

Tot 15 juni is het mogelijk om kandidaten voor te dragen. Voeg daarbij de volgende documenten:

 • Motivatie in hoeverre de kandidaat aan de profielschets voldoet
 • Het CV van de kandidaat incl. zijn lopende nevenfuncties
 • Een bereidverklaring van de betreffende kandidaat
 • Indien de voordracht niet afkomstig is van het bestuur of een ledengroepbestuur: een document met daarop vermeld de namen en handtekeningen van ten minste tien gewone leden van de Oogvereniging die de voordracht ondersteunen.

U kunt kandidaten voordragen:

Degene die voordraagt en de kandidaat ontvangen een bevestiging van ontvangst.