Tekst grootte

Vacature Algemeen bestuurslid Oogvereniging

Nieuws
Vacatures
Geplaatst op: 28 september 2022

De Oogvereniging heeft een bestuur van 5 tot 7 mensen, die benoemd worden door en verantwoording afleggen aan de Ledenraad. Het bestuur valt te typeren als een toezichthoudend bestuur en vergadert 6 keer per jaar in het verenigingsbureau in Utrecht. Het is een onbezoldigde functie met een gemiddelde tijdsinvestering van 1 tot 2 uur per week. Onkosten worden vergoed.

Taken

  • Samen met de collega-bestuursleden besturen van de vereniging en werkgever zijn van de directeur
  • Integraal toezicht houden op de uitvoering van het bestuursbeleid door de directeur en het bureau, en op de algemene gang van zaken binnen de vereniging
  • Een doelgerichte en doelmatige aanwending van de middelen bevorderen en toezicht houden op het functioneren van ledengroepen en commissies.

Functie-eisen

  • U bent bekend met en heeft visie op vraagstukken in het oogveld
  • U bent een teamspeler, met gevoel voor onderlinge verhoudingen en rollen en kunt daarnaar handelen
  • U heeft kennis en ervaring die bij de bestuursrol past
  • U beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden
  • U bent lid van de Oogvereniging of u bent bereid dit te worden
  • U heeft affiniteit met mensen met een (ernstige) oogaandoening. Ervaringsdeskundigheid strekt tot aanbeveling
  • U heeft bij voorkeur kennis van marketing en communicatie

De benoemingstermijn is 3 jaar, met maximaal 2 herbenoemingen.

We streven in het bestuur naar diversiteit op het gebied van competenties, ervaring, achtergrond en gender. Gezien de samenstelling van het bestuur is er een voorkeur voor personen die jonger zijn dan 50 jaar. Vanwege de wens naar meer diversiteit worden mensen met een andere culturele achtergrond speciaal uitgenodigd om te reageren.

Interesse?

Stuur een e-mail met motivatie en CV naar verkiezingscommissie@oogvereniging.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anneke Berkhout (Verenigingsmedewerker) via 06-86808825 (ma-do) of anneke.berkhout@oogvereniging.nl.