Tekst grootte

Vacature raadslid participatieraad Amsterdam

Nieuws
Vacatures
Geplaatst op: 26 oktober 2021

Wat is een participatieraad?

Dat is een onafhankelijk raad voor gemeentebeleid. De participatieraad geeft gevraagd en ongevraagd advies op het beleid van de gemeente.

Wat is de plaats van de participatieraad in Amsterdam?

De Participatieraad Amsterdam is een zelfstandige raad die ongevraagd dan wel gevraagd adviezen uitbrengt direct aan de gemeente. Ook kan een advies ingebracht worden bij de gemeente in een D3 overleg (Participatieraad + WMO-platform + Jeugdplatform), maar altijd direct aan de gemeente. Dus geen connecties met de patiënte raad.

Waar heeft u zelf de gemeenteadvies over gegeven?

Over een Onbeperkt toegankelijke website. Ook binnen de WMO.  Hebben we advies gegeven. Bij het aanvullend openbaar vervoer kan nog veel verbeterd worden. Mensen in de bijstand hebben ook onze aandacht en de toegankelijkheid in de stad. Zoals bijvoorbeeld het plaatsen van rateltikkers. 

Wat zijn taken die je hebt als participatieraadslid?

De gemeente ertoe bewegen om niet meer in stigma’s te denken. Ieder mens is uniek en heeft recht op een gelijkwaardige plaats in de samenleving.
“De arbeid wordt aangeboden in de beperking van zijn uitvoering” Aldus Ton Arendse.
“Elk persoon moet kunnen meedoen in de maatschappij naar de mogelijkheden die de persoon bezit” 

Naar wie is de raad op zoek?

Iemand die lid is van de Oogvereniging of hier zijdelings is bij betrokken. Het is handig als je woonachtig bent in Amsterdam, Weesp of Almere.

Wat verwachten jullie van een nieuw lid?

Betrokkenheid bij de Oogvereniging. Heel belangrijk, volgens de heer Arendse, is dat het nieuwe lid denkt vanuit inclusie. Geduldig is en doorzettingsvermogen heeft. Je hebt vaak een lange adem nodig om een advies op de agenda van de gemeente te krijgen. Je moet kunnen signaleren wat er speelt in de gemeente.

Hoeveel tijd ben je ongeveer per week kwijt?

Ik wel 20 uur maar gemiddeld 12 uur. Er zijn gemiddeld 1 tot 2 vergaderingen per maand. Dit kan ook in combinatie met beeld vergaderen. En er is best veel leeswerk.

Wat krijgt het nieuwe lid?

Een maandelijkse vrijwilligersvergoeding van 110 euro en van de gemeente krijg je aan het eind van het jaar een cadeaubon. Ook krijg je een laptop met zo nodig aanpassingen. Als het nodig is een cursus te volgen dan wordt deze ook vergoed.

Waarom moeten mensen zich aanmelden, wat is de motivatie?

Het oplossen van de inclusie van de stad. Er is nog te weinig kennis zo worden raadsstukken na al die jaren niet aangepast geleverd. Het is nog niet vanzelfsprekend om inclusief te denken. Bewustwording is belangrijk.

Waar kunnenbelangstellenden zich melden?

Dat kan bij mij, Ton Arendse.
Tel: 06-83 17 64 93
Mail t.arendse@participatieraadamsterdam.nl
Website: https://participatieraadamsterdam.nl/