Tekst grootte

Verplichting toegankelijkheidseisen vervoerders op het spoor noodzakelijk

Nieuws
Geplaatst op: 3 september 2020

Mensen met een beperking worden door vervoerders met allerlei verschillende serviceniveaus en diensten geconfronteerd. Ieder(in) en de Oogvereniging zijn bezorgd dat de lappendeken aan voorzieningen voor mensen met een beperking alleen maar toeneemt in de komende jaren. Door de komst van meer vervoerders (Open Spoor) is de kans is groot dat hierdoor nog méér verschillen ontstaan in de toegankelijkheid.

Inbreng consumenten- en belangenorganisaties ontbreekt

In de huidige opzet van ‘Open Toegang’ ontbreekt de inbreng van consumentenorganisaties. Die inbreng is wel nodig om de belangen van reizigers met een beperking mee te nemen. De betrokkenheid van de consumentenorganisaties en de belangenorganisaties die mensen met een beperking vertegenwoordigen moet gegarandeerd.

Landelijke richtlijnen voor toegankelijkheid noodzakelijk

Ieder(in) en de Oogvereniging vragen daarom de overheid om alle vervoerders op het hoofdrailnet en de regionale lijnen te verplichten de toegankelijkheidseisen in acht te nemen. En bij aankomende aanbestedingen van spoorlijnen eenduidige en landelijke eisen over het vereiste toegankelijkheidsniveau vast te leggen. Ze benadrukken hierbij ook gebruik te maken van de ervaringen van de NS en de manier waarop de NS de diverse consumentenbelangen betrekt.

Maak gebruik van ervaringsdeskundigheid en geleerde lessen

Het kabinetsbesluit om NS ook na 2024 op het hoofdrailnet te laten rijden, wordt door de organisaties dan ook ondersteund. De afgelopen jaren heeft NS samen met mensen met een beperking veel gerealiseerd op het gebied van toegankelijkheid. Zo is het aantal stations met reisassistentie ingrijpend uitgebreid, wordt reisinformatie over toegankelijke reizen verstrekt in de reisplanner en zijn alle nieuwe NS-treinen volledig toegankelijk. Zo is het aantal stations met reisassistentie ingrijpend uitgebreid, wordt reisinformatie over toegankelijke reizen verstrekt in de reisplanner en zijn alle nieuwe NS-treinen volledig toegankelijk.

In de komende periode zullen Ieder(In) en de Oogvereniging zich hard blijven maken voor duidelijke landelijke richtlijnen, zodat reizigers met een beperking zonder problemen en stress gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.