Tekst grootte

Wie we zijn

De Oogvereniging is de patiënten- en belangenorganisatie voor alle mensen met een oogaandoening in Nederland.

Doel van de Oogvereniging

De Oogvereniging is er om mensen met een oogziekte kansen te bieden. Dat doen wij door ervoor te zorgen dat ze de beste oogzorg krijgen en helemaal mee kunnen doen in de maatschappij.

Deskundig

We delen informatie. We overleggen met artsen en andere deskundigen. We delen de ervaring en kennis van mensen met een oogaandoening om een samenleving te bouwen waarin iedereen kan meedoen.

Optimistisch

We denken graag in oplossingen. We kijken naar wat er nog wel kan, in plaats van wat er niet meer kan.

Onafhankelijk

Onze standpunten, adviezen en berichten zijn onafhankelijk. Belangen van mensen met een oogaandoening staan altijd voorop.

Samenwerken

We behalen onze doelen door samen te werken. Met onze leden, medewerkers, partners en belanghebbenden.

Over de organisatie

De Oogvereniging bestaat uit een bestuur, ledenraad en verenigingsbureau. Samen zetten zij zich in om mensen van de juiste informatie te voorzien, met elkaar in contact te brengen en op te komen voor de belangen van mensen met een oogaandoening.

Bestuur

Het bestuur is een toezichthoudend bestuur: de bestuursleden zijn betrokken, maar houden tegelijkertijd gepaste afstand tot de dagelijkse bedrijfsvoering van de vereniging. Een van de belangrijkste taken van het bestuur is het bepalen van het beleid. Daarnaast heeft het bestuur contact met de voorzitters van de ledengroepen. Hiermee wil de Oogvereniging de onderlinge band versterken tussen het landelijk beleid en de activiteiten in de regio. Ook is er regelmatig contact met de ledenraad.

Ledenraad

De ledenraad is een vertegenwoordiging van de leden van de Oogvereniging. De helft van de ledenraad vertegenwoordigt het patiëntendomein en de ander helft het participatiedomein. Zij denken mee over de hoofdlijnen van het beleid en controleren het bestuur en verenigingsbureau op uitgevoerd beleid. Elke drie jaar kunnen de leden een nieuwe ledenraad kiezen.

Verenigingsbureau

De directie en medewerkers van het verenigingsbureau voeren het beleid uit. Zij houden zich onder andere bezig met informatievoorziening, de Ooglijn, projecten, belangenbehartiging en algemene verenigingszaken. Belangrijke thema’s hebben een eigen themacoördinator, zoals werk, mobiliteit en digitale toegankelijkheid. De kansen die de medewerkers in het veld zien, bepalen onder andere het beleid van de Oogvereniging. En natuurlijk hebben de directie en het team regelmatig contact met ledengroepen en vrijwilligers.

Vrijwilligers

Ongeveer 700 vrijwilligers zetten zich in voor de Oogvereniging. De vrijwilligers zetten zich actief in in hun eigen omgeving door bijvoorbeeld een oogcafé te organiseren, voorlichting te geven of op te treden als contactpersoon van één of meerdere ziekenhuizen.

Daarnaast vormen vrijwilligers een belangrijke basis voor de ledengroepen. Er zijn ledengroepen voor bepaalde oogaandoeningen, ledengroepen per regio in het land en themagroepen. Elke ledengroep heeft een eigen kernteam. In het kernteam zitten vrijwilligers die voor hun ledengroep de belangenbehartiging, informatievoorziening en ledencontact organiseren.

Ons team

Maak kennis met de gezichten achter de Oogvereniging

Rik Wouters

Ledenraad Patiëntendomein

Bas van Treek

Ledenraad Patiëntendomein

Arend Schoonvelde

Ledenraad Patiëntendomein

Fred Ritskes

Ledenraad Patiëntendomein

Stefan Molenaar

Ledenraad Patiëntendomein

Lidy van der Lugt

Ledenraad Patiëntendomein

Astrid van der Gaag

Ledenraad Patiëntendomein

Robert-Jan Jonker

Ledenraad Participatiedomein

ANBI-informatie

De Oogvereniging is voor de Belastingdienst een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat je giften aan de Oogvereniging vaak kunt aftrekken van de belasting.

Meer informatie