Tekst grootte

Adverteren in OOG

Wil je mensen met een oogaandoening gericht bereiken? Plaats dan een advertentie in OOG, het magazine van de Oogvereniging. Hieronder vind je meer informatie over de redactionele formule van OOG, de tarieven en de advertentievoorwaarden.

OOG is het kwartaalmagazine van de Oogvereniging. In OOG lees je over medische en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn als je een oogaandoening hebt. Je krijgt heldere en praktische informatie waar je echt wat aan hebt.

Er zijn twee edities van OOG: OOG en OOG-Glaucoom. De laatste heeft 8 extra pagina’s helemaal over glaucoom. In 2023 is er bovendien een speciale editie OOG-Retina met extra pagina’s voor mensen met een netvliesaandoening verschenen.

Cover van OOG september 2022

Doelgroep

 • Mensen met de meest voorkomende oogaandoeningen zoals glaucoom, netvliesaandoeningen en al of niet aangeboren staar
 • Mensen met zeldzame erfelijke oogaandoeningen, zoals uveïtis, PXE, LOA/LHON en achromatopsie
 • Mensen die als gevolg van een oogaandoening slechtziend of blind (geworden) zijn

Gemiddelde leeftijd lezers: 45 plus

Oplage

Oplage: 5.600 druk, 2.050 e-mail, 598 daisy-cd, 331 gesproken via app, 311 gesproken via Webbox, 150 braille en 41 grootletter.

OOG wordt verstuurd aan alle leden van de Oogvereniging. Daarnaast wordt OOG onder andere verspreid in poliklinieken oogheelkunde in ziekenhuizen en op beurzen.

Tarieven per 1 januari 2024: (excl. BTW)

 • 1/1 pagina: 1650,- (1x per jaar)
  1550,- (per stuk bij 2x per jaar)
  1450,- (per stuk bij 3x per jaar)
  1350,- (per stuk bij 4x per jaar)
 • 1/2 pagina: 990,- (1x per jaar)
  930,- (per stuk bij 2x per jaar)
  870,- (per stuk bij 3x per jaar)
  810,- (per stuk bij 4x per jaar)
 • 1/4 pagina: 595,- (1x per jaar)
  565,- (per stuk bij 2x per jaar)
  535,- (per stuk bij 3x per jaar)”
  505,- (per stuk bij 4x per jaar)

Neem voor de precieze formaten contact op met communicatie@oogvereniging.nl.

Voorwaarden advertenties

Algemene voorwaarden

 • Advertenties die geen relevante inhoud hebben voor mensen met een oogaandoening of in strijd zijn met beleid van de Oogvereniging worden niet opgenomen.
 • De verantwoordelijkheid van de inhoud van geplaatste advertenties berust uitsluitend bij de adverteerders.
 • Adverteren in OOG houdt geen goedkeuring in van een bedrijf, product of dienst.
 • De Oogvereniging is niet aansprakelijk voor claims ten aanzien van een product of dienst.
 • Advertenties die discrimineren tegen personen of groepen op grond van geslacht, leeftijd, ras, religie, burgerlijke staat of lichamelijke handicap worden niet geaccepteerd.
 • Alle advertenties zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Oogvereniging en OOG. Advertenties moeten relevant, effectief en nuttig zijn voor mensen met een oogaandoening. Bij twijfel zal de geschiktheid per geval worden bekeken.
 • OOG behoudt zich ook het recht voor om naar eigen goeddunken een advertentie te annuleren.
 • OOG behoudt zich het recht voor om reclame te weigeren voor enig product of dienst waarvoor geschillen bestaan met betrekking tot de claims die worden geuit in de marketing van het product.
 • Farmaceutische bedrijven moeten voldoen aan de Gedragscode Geneesmiddelenreclame, de Codevoor Publieksreclame voor Geneesmiddelen (CPG), de Code voor de Publieksreclame Medische Hulpmiddelen (CPMH) en de Code voor de Aanprijzing van Gezondheidsproducten (CAG) en eventuele andere regelgeving met betrekking tot reclame en promotie.

Layout, illustraties en format

 • Layout, format en illustraties van de advertentie moet gemakkelijk te onderscheiden zijn van redactionele inhoud.
 • Om verwarring te voorkomen, worden tekstadvertenties (advertorials) in de vorm van een redactioneel artikel niet geplaatst.
 • Advertenties zijn goed leesbaar voor mensen met minder zicht.
 • Een advertentiepagina is duidelijk herkenbaar door het woord ‘advertentie’.
Adverteren in OOG

Meer weten of meteen een plek reserveren in het magazine?

Neem contact op met een van de communicatiecollega’s.

030 200 63 06

Of per mail: