Tekst grootte

Verenigingsdocumenten

Op deze pagina vind je verschillende documenten als jaarverslagen, jaarrekeningen, de statuten van de Oogvereniging en informatie over onze ANBI-status. Zit wat je zoekt er niet tussen, neem dan gerust contact met ons op.

man zit achter een laptop aan een hoge tafel in een openbare ruimte

ANBI-informatie

De Oogvereniging is voor de Belastingdienst een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat je giften aan de Oogvereniging vaak kunt aftrekken van de belasting.

Huishoudelijk reglement

Dit huishoudelijk reglement is opgesteld op grond van artikel 18, eerste lid, van de statuten van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Oogvereniging Nederland, statutair gevestigd in de gemeente Utrecht.

Jaarverslag en jaarrekening

In dit overzicht vind je jaarverslagen en jaarrekeningen van de afgelopen jaren.

Statuten

De statuten zijn het fundament van iedere vereniging. Hieronder vind je onze statuten per 1 april 2022.