Tekst grootte

Lezen

Kun je kleine letters niet of niet goed lezen? Heb je moeite met het lezen van de krant, romans of studieboeken? Op deze pagina lees je wat de mogelijkheden zijn op het gebied van aangepaste leesvormen.

een opengeslagen boek met een leesbril erop

Aangepaste leesvormen

Met aangepaste leesvormen kun je blijven lezen en/of studeren. Bibliotheekservice Passend Lezen verzorgt publicaties in gesproken vorm, in braille en in grootletterdruk. Gesproken lectuur kun je online streamen. Voor school- en studieboeken kun je terecht bij Dedicon.

Beeldschermloep

Een beeldschermloep is een hulpmiddel voor het lezen van teksten of het bekijken van foto’s. Een beeldschermloep bestaat uit een beeldscherm en een camera die op een leesplateau is gericht. Het camerabeeld wordt vergroot en indien gewenst aangepast weergegeven in kleur of zwart-wit. Ook kun je het contrast omkeren (lichte letters op een donkere ondergrond). Beeldschermloepen zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. Met een vaste beeldschermloep kun je eenvoudig de krant lezen, een hobby uitoefenen of een brief schrijven. Een mobiele beeldschermloep is klein en compact. Mobiele beeldschermloepen worden bijvoorbeeld gebruikt voor het lezen van de menukaart in een restaurant of de ingrediënten van een product in de supermarkt. In de meeste gevallen wordt een vaste of mobiele beeldschermloep vergoed. Met een medische verklaring van de oogarts of rapport van Visio of Bartiméus kunt je een beeldschermloep aanvragen via de zorgverzekeraar.

Loepbril/telescoopbril

Een loepbril of telescoopbril is voor sommige slechtzienden een oplossing bij het lezen of tv-kijken. Een telescoopbril is een soort verrekijker die op een bril is gemonteerd. Voordeel van dit hulpmiddel is dat de gebruiker de handen vrijhoudt en dat je het makkelijker kunt meenemen.

braille alfabet

Braille maakt lezen voor blinde en zeer slechtziende mensen mogelijk. Het brailleschrift wordt gelezen met de vingers. Het brailleschrift is ontwikkeld door Louis Braille (1809-1852). Het is gebaseerd op een combinatie van één tot zes voelbare punten. Met de zes punten worden letters, cijfers en leestekens gevormd.

Braille kun je lezen op papier en met een brailleleesregel gekoppeld aan een computer, tablet of smartphone. Net als gewone tekst kan braille gemakkelijk op papier worden geprint.

Lees meer over het brailleschrift en over het leren van braille.

Luisterlezen

Ga je slechter zien en wil je andere leesvormen gebruiken? Kijk dan eens op de volgende adressen:

Tips voor goede leesbaarheid van gedrukte tekst

Hoe zorg je ervoor dat gedrukte tekst zo leesbaar mogelijk is, ook voor mensen die minder goed zien? Hier vind je praktische tips voor lettertype, kleurgebruik en meer.

1. Inleiding

Deze handreiking wil op basis van beschikbare kennis en gebruikerservaringen houvast bieden voor degenen die bij het maken van gedrukte documenten rekening willen houden met de leesbaarheid voor slechtzienden. De hieronder beschreven aanwijzingen zijn op basis van de informatie en kennis die nu voorhanden is.

Hierbij is niet alleen rekening gehouden met de vraag of de tekst met ‘het blote oog’ gelezen moet kunnen worden, maar ook met een veel gebruikt leeshulpmiddel als een (beeldscherm)loep. Ook met de mogelijkheid de tekst te kunnen scannen is hierbij zoveel mogelijk rekening gehouden, zodat de tekst door de PC vergroot kan worden weergegeven of voorgelezen.

2. Aanwijzingen leesbaarheid

2.1 Lettertype

 • Gebruik uitsluitend aangesloten letters (geen matrixletters), zodat letters ook onder een loep leesbaar blijven.
 • Schreefloze letters worden als beter leesbaar aangemerkt dan schreefletters. Gangbare schreefloze lettertypen zijn bijvoorbeeld (Arial, Helvetica, Univers, Verdana).
 • Teksten of woorden in hoofdletters zijn moeilijker leesbaar en moeten daarom bij voorkeur worden vermeden.
 • Vette letters hebben over het algemeen een gunstig effect op de leesbaarheid. Sommige vette letters hebben een averechts effect omdat ze de tekst ineen doen vloeien. Dit laatste moet met het oog op leesbaarheid worden vermeden.
 • Een stok- en staarthoogte van minimaal 30 tot 40 procent van de romphoogte is wenselijk. De romphoogte is de hoogte van de letter x.
 • Het is van belang een letter te kiezen waarbij letters die op elkaar lijken, zoals de ‘i’ en de ‘l’ goed te onderscheiden zijn.
 • Letters zijn het best leesbaar wanneer de breedte-hoogteverhoudingen als volgt zijn: Kapitalen 1:1, Cijfers 3:5.
 • De ideale lijndikte ten opzichte van de tekenhoogte is 1:6 tot 1:8 bij donkere tekens op een lichte achtergrond. Bij lichte tekens op een donkere achtergrond is dit 1:8 tot 1:10. Deze lijndikte geldt alleen wanneer er voldoende contrast tussen de letters en de achtergrond is.
 • Cursieve letters zijn minder goed leesbaar.
 • Scherpe contouren van letters verbeteren de leesbaarheid.
 • Schaduwletters verminderen de leesbaarheid van de letters.
 • Wanneer één woord in meerdere kleuren wordt geschreven is dit moeilijker leesbaar voor mensen met een visuele beperking.
 • Houd letters en symbolen qua ontwerp zo eenvoudig mogelijk en maak ze zo groot als praktisch gezien mogelijk is.

2.2 Tussenruimte

Het wordt afgeraden om te variëren in de spatieruimte tussen woorden omwille van de opmaak.  Een constante spatieruimte bevordert de leesbaarheid.

2.3 Uitlijning

Wanneer meerdere regels die breder zijn dan 15 posities onder elkaar staan is het van belang dat deze aan de linkerzijde zijn uitgelijnd. Een oogsprong bij de overgang naar een nieuwe regel met een hoek van 2 graden is ideaal.

2.4 Interlinie

De afstand tussen de regels moet minimaal 1/30 deel van de kolombreedte zijn.

2.5 Regellengte

Een ideale regellengte is 60 à 70 lettertekens op één regel.

2.6 Contrast

Druk geen teksten af op achtergronden met voorstellingen of verschillende rasterkleuren.
Te weinig contrast tussen letter en achtergrond is een van de belangrijkste klachten van slechtziende en oudere mensen over leesbaarheid. Gebruik daarom geen vage voorstellingen, tekeningen achter de tekst of pasteltinten, maar gebruik een egale kleur die contrasteert. Een verhouding in luminantie van donker versus licht van minimaal 1 op 8 is wenselijk. Over het algemeen zijn donkere letters op een lichte achtergrond te prefereren.

2.7 Kleurgebruik

Kleur kan goed gebruikt worden om informatie te ordenen. Hiervoor is het wel nodig dat kleur systematisch gebruikt wordt, zodat het oog de kleur als een zoekcode kan gebruiken. Het gebruik van meer dan drie kleuren is af te raden. Verschillende onderzoekers spreken elkaar tegen als het gaat om de best leesbare kleurencombinaties.

De kleurencombinaties die over het algemeen als het best leesbaar worden getypeerd zijn:

 • zwart op wit
 • (donker)blauw op wit
 • zwart op geel
 • (donker)groen op wit
 • rood op wit
 • rood op (licht)geel

De kleurencombinaties die als het minst leesbaar worden aangemerkt en daarom moeten worden vermeden zijn:

 • oranje op wit
 • zwart op paars
 • rood op groen
 • groen op rood
 • oranje op zwart

2.8 Opmaak

Een goede lay-out bevordert de leesbaarheid. Zorg voor een rustig paginabeeld en een logische indeling van de tekst. Structurering van de tekst kan door alinea’s, witregels en tussenkopjes.

De kolombreedte moet zo zijn dat de ogen aan het einde van de regel geen probleem hebben om het begin van de volgende regel te vinden. De regel moet ook zo breed zijn dat woorden niet te vaak afgebroken hoeven te worden.

2.9 Papierkwaliteit

Een goede papierkwaliteit is belangrijk. Bij een (dunne) mindere papierkwaliteit kijkt men door de bladzijde heen en lopen de teksten van de bladzijden door elkaar. Kies geen grauw papier of papier dat glanst.

Tips voor een toegankelijke PowerPointpresentatie

 • Kies voor een heldere en eenvoudige opzet van de PowerPointpresentatie
 • Gebruik per sheet niet te veel tekst en/of afbeeldingen
 • Kies bij voorkeur voor een donkere achtergrond en een lichte letter
 • Kies bij voorkeur voor een vet lettertype met een grootte van minimaal 20 punts
 • Gebruik een schreefloos lettertype (bijvoorbeeld Verdana, Arial, Helvetica)
 • Omschrijf wat er op afbeeldingen te zien is, zodat de presentatie ook te volgen is voor mensen die deze niet (goed) kunnen zien
De Ooglijn

Zit je met een vraag?

De medewerkers van de Ooglijn staan elke werkdag van 09:00 tot 15:30 voor je klaar.

030 29 45 444

Of stel je vraag via: