Tekst grootte

Hoe kun je actief worden als lokale belangenhartiger?

Iedere gemeente is regelmatig op zoek naar mensen die mee willen werken aan de toegankelijkheid van de gemeente. Het is misschien iets wat jij ook wel zou willen doen, maar je weet niet goed waar je moet beginnen. We zetten het één en ander voor je op een rij.

voorzittershamer

Gemeentelijke inclusie agenda

Iedere gemeente is verplicht om een lokale inclusie agenda (LIA) te maken. De LIA is een plan waarin staat hoe een gemeente gaat werken aan het VN-verdrag Handicap.
De LIA gaat over 6 levensdomeinen: Onderwijs, wonen, werk & inkomen, vrije tijd, vervoer en gezondheid.

 

Wie in de gemeente is verantwoordelijk voor de LIA?

De gemeenteraad is verantwoordelijk voor al het beleid van de gemeente, dus ook voor de LIA. Het college van burgemeester en wethouders bereidt het beleid voor en is verantwoordelijk voor de uitvoering. De ambtelijke organisatie voert het beleid daadwerkelijk uit.

Als lokale belangenbehartiger is het goed om met zowel de gemeenteraad, als met het college en de ambtenaren contacten te hebben.

 

Wat is de rol van de gemeenteraad?

De verschillende politieke partijen in de gemeenteraad kunnen het college de opdracht geven om een LIA op te stellen en dat op te nemen in de begroting. Het is de gemeenteraad die besluit hoeveel geld er voor de uitvoering van de LIA beschikbaar gesteld wordt.

Daarnaast kun je bij de gemeenteraad bepleiten dat lokale belangenbehartigers en ervaringsdeskundigen een belangrijke stem hebben en actief betrokken worden. Het is belangrijk om als lokale belangenbehartigers zichtbaar en hoorbaar te zijn. Dit kun je onder andere doen door in te spreken bij een commissie- of raadsvergadering wanneer de LIA door de gemeenteraad besproken wordt. De afspraken hoe dit geregeld is verschillen per gemeente. Je kunt bij de griffier in jouw eigen gemeente nagaan hoe dit geregeld is en hier afspraken over maken.

 

Wat is de rol van de ambtelijke organisatie?

Bij de ambtelijke organisatie kun je je rol als lokale belangenbehartiger en/of ervaringsdeskundige invullen. Bijvoorbeeld door regelmatig elkaar te ontmoeten om mee te praten over nieuw beleid. Om de voortgang van het afgesproken beleid te bespreken en eventuele knelpunten die je tegenkomt op tafel te leggen. Er zijn gemeenten waar dit maandelijks gedaan wordt.

 

Wat is de rol van het college?

Met het college, en meestal is dat met de wethouder die Inclusie in zijn portefeuille heeft, zou je een paar keer per jaar bij kunnen praten over of alle afspraken die met de gemeenteraad zijn gemaakt ook goed nagekomen worden en welke knelpunten je in de samenwerking eventueel tegenkomt. Zo’n afspraak om dat regelmatig te doen zou opgenomen kunnen worden in de Lokale Inclusie Agenda.

Waar kun je je aanmelden als je aan de LIA wil meewerken?

Als lokale belangenbehartiger of ervaringsdeskundige kun je in je eigen gemeente informeren of er een lokaal platform gehandicapten actief is. Mocht dat zo zijn dan kun je met hen contact opnemen om je belangstelling om mee te doen kenbaar te maken. Op de website van Ieder(in) kun je zien of er een lokaal platform is, dat aangesloten is bij Ieder(in).

Link leden Ieder(in); Onze leden – Iederin

Mocht er geen lokaal platform zijn dan kun je bij de gemeente navragen of er een WMO-raad, Adviesraad Sociaal Domein of ander platform is waar je je belangstelling om mee te doen kenbaar kunt maken.

Meer informatie

Wil je meer weten en ben je op zoek naar meer achtergrondinformatie over de lokale inclusie agenda?
Bekijk dan het webinar van 12 december 2023 over het verbinden van de SDG’s (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) met de lokale inclusie agenda via deze link.
Mocht je naar aanleiding van het webinar nog vragen hebben, dan kun je deze sturen naar t.maas@iederin.nl.

Of download de flyer met veel links en een online training. Zo hopen we je veel zoekwerk op het internet te voorkomen.