Tekst grootte

Looproute van station Amersfoort Centraal naar de Eenhoorn

Leuk dat je aanwezig bent op het Oogfestival op 15 september. Op deze pagina vind je een uitgebreide beschrijving van de looproute vanaf Amersfoort Centraal Station naar evenementen locatie de Eenhoorn.

In het stationsgebouw van Amersfoort zijn twee uitgangen. De Eenhoorn is aan de kant van de uitgang stationsplein. Vanaf hier is het circa 5 minuten lopen. De geleidelijn buiten gaat via de taxistandplaats naar de eerste oversteekplaats. Aan de overzijde ga je rechtsaf via gidslijnen naar de tweede oversteekplaats en daarna circa zes meter naar links over de brede stoep. Rechts is de brede trap naar de ingang van de Eenhoorn.

Beschrijving via geleidelijnen

 1. Ga vanaf het perron via de geleidelijn naar de trap.
 2. Pak bovenaan de trap de geleidelijn op en ga rechtdoor.
 3. Ga bij het attentievlak rechtsaf richting poortjes.
 4. Ga links de OV-chipkaartpoort van Connexxion door of ga rechts de OV-chipkaartpoort van NS door en vervolgens 8 meter rechtdoor.
 5. Ga bij het attentievlak 4 meter rechtdoor.
 6. Ga bij het attentievlak linksaf om de geleidelijn via de deur te vervolgen.
 7. Ga bij het attentievlak scherp rechtsaf en vervolgens ca. 30 meter rechtdoor met na ca. 29 meter aan je rechterhand een betonnen poef heel dicht bij de geleidelijn..
 8. Ga bij het attentievlak links. aan je linkerhand is een tweede poef dicht bij de lijn.
  Je buigt ca 10 meter mee met deze geleidelijn en de stoeprand.
 9. Ga bij het attentievlak linksaf en ca. 1 meter rechtdoor.
 10. Ga bij het attentievlak rechtsaf en ca. 1,5 meter rechtdoor tot waarschuwingsmarkering voor de oversteekplaats.
 11. Steek over. De oversteek heeft geen verkeerslichten en bestaat uit:
 • een dubbele busbaan met bussen van links en rechts;
 • enkele rijbaan met auto’s van links, nog een enkele rijbaan met auto’s van rechts;
 • een dubbel fietspad.
 1. Aan de overzijde op de smalle stoep rechtsaf. Voor je is een hekje met spijlen en heg.
 2. Volg de stoeprand als gidslijn aan je rechterhand en ca. 35 meter rechtdoor tot paal met verkeersbord vlak naast de stoeprand.
 3. Buig na deze paal met de stoeprand ca. 10 meter mee naar links tot de rubberen waarschuwingsmarkering voor de oversteekplaats.
 4. Ga rechtsaf om over te steken over .De paal met drukknop is aan je linkerhand. De oversteek bestaat uit twee rijbanen met verkeerslichten.
 5. Loop aan de overkant rechtdoor ca. 1,5 meter via de geleidelijn en dan nog 1,5 meter.
 6. Sla linksaf. Je bent op een brede stoep van ca. 5 meter breed.
 7. Na ca. 6 meter begint aan je rechterhand de onderkant van de trap van de Eenhoorn. Volg de onderkant van de trap als gidslijn ca. 10 meter.
  Deze trap bestaat uit een deel witte tegels en een deel donkere tegels bij de ingang met schuifdeuren.
 8. Ga rechtsaf de trap op. Als je de linkerkant neemt met links een leuning kom je vlak bij de eerste schuifdeuren uit.

Na de eerste schuifdeuren rechtdoor via de tweede schuifdeuren. Je bent nu in de hal van de Eenhoorn.