Tekst grootte

112 beter toegankelijk en bereikbaar met 112-app

Nieuws
Geplaatst op: 9 maart 2022

Of wat als je zo stottert dat je niet goed uit je woorden komt? Of wat als je de centralist van 112 niet kan horen? Met de recente lancering van de 112NL app wordt 112 ook beter toegankelijk voor mensen met een auditieve beperking en/of een spraakbeperking.

Bijzondere samenwerking in 112-Alliantie

Op 11 februari, de Europese 112-dag, staan we stil bij de succesvolle samenwerking van de 112-Alliantie. Deze alliantie heeft zich de afgelopen jaren (vaak vrijwillig) ingezet om de toegankelijkheid van 112 te verbeteren met e-SMS, een 112-app van de overheid en met beeldbemiddeling met een tolk Nederlandse Gebarentaal via Total Conversation. Om dit te bereiken werkt de 112-Alliantie samen met het Ministerie van Justitie en Veiligheid en met de politie.

Nauw Betrokken bij ontwikkeling 112NL app

In januari 2022 lanceerde de politie de 112NL app. Met deze app kunnen mensen in nood de meldkamer per Real Time Text chat bereiken. Voor veel mensen met een gehoorbeperking of een spraakbeperking biedt deze app uitkomst.

Joke Baas van Patiëntenvereniging Hoofd-Hals kan vanwege verwijderde stembanden niet spreken en schrijft: “Dankzij deze app voel ik me een stuk veiliger.”

Dini Zeggelaar stottert en is bestuurslid van Stichting Support Stotteren. Zij laat weten: “In mijn proeftijd als leerling-verpleegkundige werd ik ontslagen, omdat ik niet snel genoeg zelfstandig een arts kon bellen. Als ik eerder schriftelijk met 112 had kunnen communiceren , had ik verpleegkundige in de gehandicaptenzorg kunnen zijn.”

Jos de Winde van Dovenschap is doof en gebarentaalgebruiker. Zij vertelt: “Voor mij is de chatfunctie in de app een goede manier om 112 te kunnen bereiken. Maar die chatfunctie moet wel op alle toestellen betrouwbaar werken. Daarnaast is er ook een groep dove mensen die onvoldoende schriftelijk Nederlands beheerst. Zij moeten 24 uur per dag in panieksituaties in Nederlandse Gebarentaal met 112 kunnen communiceren.”

Belang van betrekken gebruiker bij ontwikkeling

De 112-Alliantie is vanaf het begin van de ontwikkeling betrokken en deed mee aan gebruikerstesten in samenwerking met de politie.

Nog te bereiken

Om 112 voor iedereen volledig toegankelijk te krijgen, moeten nog een paar stappen genomen worden. De beeldbemiddelingsdienst KPN Teletolk moet zo snel mogelijk 24/7 beschikbaar komen. Dove mensen moeten – juist in geval van nood en paniek – in hun moedertaal Nederlandse Gebarentaal kunnen communiceren met 112. Dit kan nu alleen tussen 07:00 en 20:00 uur. Dit betekent dat je als doof persoon dus niet ’s avonds of ’s nachts in Nederlandse Gebarentaal 112 kunt bereiken. Op de lange termijn is het de bedoeling dat in de hele Europese Unie 112 toegankelijk en bereikbaar wordt voor iedereen, ongeacht in welk land in Europa je bent. Niet alleen door te bellen met spraaktelefonie, maar ook via Real Time Text teksttelefonie en via Total Conversation met 24/7 beeldbemiddeling in Nederlandse Gebarentaal.

Meer info

De 112-Alliantie bestaat uit: Ieder(in)StichtingHoormij.NVVSDovenschapPatiëntenvereniging Hoofd-HalsStichting Support StotterenSH-JongNederlandse Dove JongerenOogverenigingDivers Doof en ISAAC-NF.