Tekst grootte

125 jaar belangenbehartiging voor mensen met een visuele beperking

Nieuws
Geplaatst op: 23 juni 2020

Dit bijzondere jubileum willen we aangrijpen om samen met u terug te kijken. Hoe is het leven met een visuele beperking in die jaren veranderd, wat heeft een belangenvereniging opgeleverd, welke verworvenheden zijn er bereikt en wat nemen we mee voor de toekomst?

Doet u mee? We nodigen u van harte uit om uw herinneringen naar ons te sturen. Uw herinneringen kunnen gaan over verkeer en vervoer, lezen, onderwijs en studeren, werken, vrije tijd, communicatie enz. Ook als u foto’s hebt die te maken hebben met belangenbehartiging van blinden of slechtzienden of foto’s van activiteiten of bijeenkomsten van één van de voorlopers van de Oogvereniging,dan zijn deze van harte welkom!

Om u op weg te helpen kunt u denken aan de volgende vragen:

  • Wat veranderde er tijdens uw leven met een visuele beperking, bijvoorbeeld op het gebied van verkeer en vervoer, hobby’s en vrije tijd of elkaar ontmoeten?
  • Hoe heeft u die verandering ervaren? Had u er gelijk voordeel van of moest er nog veel gebeuren voor het voor u ging werken?
  • Weet u nog welke rol de Blindenbond (of de andere voorgangers van de Oogvereniging) hierin speelden? Bent u zelf ook betrokken geweest bij de belangenbehartiging?
  • Als u terugkijkt naar het verleden, welke boodschap wilt u de Oogvereniging, en alle mensen met een visuele beperking in Nederland, dan meegeven voor de toekomst?

U hoeft niet al deze vragen te beantwoorden. De herinnering mag gaan over een periode (ver) in het verleden, maar mag ook recenter spelen. Het kan om een eigen herinnering gaan, of een herinnering van bijvoorbeeld uw vader of moeder. Het leukst is als u concrete voorbeelden of anekdotes kunt vertellen.

Wat gebeurt er met de herinneringen?

Een deel van de herinneringen komt op de website en in de nieuwsbrief van de Oogvereniging. Daarnaast willen we een speciale uitgave uitbrengen met herinneringen en interviews. Hoewel we mogelijk niet alle herinneringen één op één kunnen plaatsen, worden alle herinneringen gebruikt als achtergrondinformatie en onderzoeksmateriaal voor de uitgave.

Praktische zaken

  • We willen u graag vragen uw herinnering te beperken tot 200 woorden (half A4). U mag zoveel herinneringen insturen als u wilt
  • We ontvangen uw herinnering graag vóór 1 augustus 2020 via info@oogvereniging.nl. Per post mag ook: Oogvereniging, Postbus 2344, 3500 GH in Utrecht.
  • De redactie van de Oogvereniging behoudt zich het recht voor om herinneringen te redigeren, in te korten of niet te plaatsen.