Tekst grootte

125 jaar belangenbehartiging

Nieuws
Geplaatst op: 1 april 2021

Na een goede opleiding settelde ik me in september 1963 in Valkenswaard. Mijn stem werd uit drie stemmen gekozen voor de functie van centrale telefoniste bij Weverij de Ploeg (Ploegstoffen) in de gemeente Bergeijk.

In maart 1973 werd ik gevraagd om de eerste secretaris te worden van de Nederlandse Blinden Bond van Noord-Brabant. Landelijk waren er al verschillende afdelingen, maar de afdeling Noord-Brabant bestond nog niet. Als blinde moeder van drie kleine ukkies had ik mijn handen vol. Hulp had ik niet en mijn man had ook zijn werk. Toch heb ik toen ja gezegd. Daar heb ik nooit spijt van gehad. Mijn eerste secretarisperiode heeft 4 jaar geduurd. De tweede periode (binnen de NVBS) was van 1977 tot 1982.

Als secretaris van commissie Kader- en Vormingswerk heb ik veel cursussen mee-georganiseerd binnen de NVBS. Van 1982 tot 1997 ben ik daar erg druk mee geweest. Ik heb daar veel geleerd en ook velen ondersteund bij hun leven met een visuele beperking.

Visueel- en Auditief Gehandicapt (VA)

Van 1985 tot het ontstaan van de Oogvereniging heb ik veel functies binnen de VAG gehad. In die periode heeft het VAG-bestuur o.a. de voorziening doofblindenbegeleiding gerealiseerd.

Redactiewerk

Van 1991 tot heden ben ik binnen de NVBS (VAFGESCHIP, VAG) redactielid, hoofdredactie en penningmeester werkzaam geweest. Vanaf het begin van de Oogvereniging ben ik redactielid en hoofdredacteur binnen de pgDB voor het  tijdschrift Raakvlak.

Kortom: Ik heb veel steen(tjes) bijgedragen waar ik kan en waar hopelijk vele anderen van hebben kunnen profiteren!

Joke Franken-van Wijgerden, lid vanaf 1970.