Tekst grootte

2 Ogen op 1 dag laten opereren aan staar: wel of niet doen?

Nieuws
Geplaatst op: 10 februari 2022

Eind 2021 is de behandelrichtlijn voor staar (cataract) vernieuwd. De grootste verandering is dat het nu mogelijk is om op 1 dag allebei uw ogen aan staar te laten opereren.

Anneke Jansen, adviseur Oogzorg bij de Oogvereniging: “Voor sommige mensen is dit echt een uitkomst. Maar het is een afweging die u samen met de oogarts zorgvuldig moet maken. Als de oogarts het niet aanraadt, moet u het niet doen. En als u het zelf niet wilt moet het ook niet gebeuren.”

Bilaterale staaroperatie

Wat houdt het in, 2 ogen op 1 dag laten opereren?

Tot voor kort moest je, na een staaroperatie aan uw oog, minimaal 2 weken wachten tot je andere oog aan de beurt was. Nu is die termijn losgelaten. Hierdoor is het nu ook mogelijk om beide ogen in één keer te laten opereren.

Anneke Jansen: “Je gaat maar één keer de operatiekamer in, maar het wordt behandeld als 2 aparte operaties. Dit om het risico op complicaties zo klein mogelijk te houden.

Een voorbeeld is dat de materialen voor de operaties uit 2 verschillende kasten komen. De middelen om de apparatuur met de steriliseren komen uit 2 verschillende leveringen (badges). Datzelfde geldt voor de lenzen. De kans op een infectie is bij een staaroperatie sowieso al klein. Deze werkwijze maakt de kans dat je een infectie oploopt aan beide ogen echt heel, heel klein.”

Wel of niet doen

Wat zijn de voordelen?

Anneke: “Je hoeft maar 1 keer naar het ziekenhuis. Als je nog werkt, hoef je dus ook minder vrij te nemen.

Ben je voor het druppelen na de operatie aangewezen op thuiszorg? Dan hoeft die ook maar één periode te komen.

En je kan eerder een nieuwe bril laten aanmeten. Voor mensen met een hoge sterkte (bijziendheid of verziendheid) kan dat erg prettig zijn.

Mensen vinden het vaak heel spannend om 2 ogen op 1 dag te laten opereren. Maar de mensen die ik gesproken heb zeiden: fantastisch dat ik dit gedaan heb, ik raad het iedereen aan. Deze positieve geluiden kwamen ook uit Amerikaans onderzoek.”

Wat zijn de nadelen?

Anneke: “Je moet niet teveel andere oogproblemen hebben. Bij nystagmus, uveïtis of ernstige maculadegeneratie bijvoorbeeld, raden we het af. De operatie is dan namelijk wat complexer.

Een nadeel is verder dat de brilsterkte die je na een operatie hebt, soms nét even anders is dan vooraf is bepaald. Het gaat dan om een minimaal verschil. Als het tweede oog nog geopereerd moet worden, kan dat verschil gecompenseerd worden.

Ten slotte vraagt het nogal wat van een ziekenhuis om bij een patiënt 2 ogen op 1 dag te opereren. Dit vanwege alle extra voorzorgsmaatregelen om het risico op infecties te voorkomen. Niet ieder ziekenhuis kan dit aan. Je zult dus niet in ieder ziekenhuis terecht kunnen als je 2 ogen op 1 dag wilt laten opereren.”

Wat raad je mensen met staar aan?

“Denk er goed over na of u dit wel of niet wilt, en bespreek met uw oogarts of dit iets voor u is. U moet hier echt samen een afweging in maken.

Wilt u uw ogen op 1 dag laten opereren, en is dit ook geschikt voor u, maar kan het niet in uw ziekenhuis? Vraag dan aan uw oogarts waar in de omgeving dit wél kan.”

Wat doet de Oogvereniging?

De Oogvereniging heeft meegewerkt aan de behandelrichtlijn voor cataract (staar). Onze insteek is hierbij steeds: waar heeft de patiënt baat bij?

Vragen over staar? Neem contact op met de Ooglijn: 030-2945444 of ooglijn@oogvereniging.nl.