Tekst grootte

39% van overheidswebsites en -apps voldoet aan wet (Jaarmonitor digitale toegankelijkheid 2023)

Digiwijs
Nieuws
Geplaatst op: 10 april 2024 Vergelijking van de digitale toegankelijkheid statussen in 2021, 2022 en 2023 met drie liggende staafdiagrammen. Er is een sterke stijging te zien in 2023.

Steeds meer overheidsorganisaties verbeteren de toegankelijkheid van hun digitale kanalen. Goed nieuws, maar er is ook nog veel werk te doen. Dat blijkt uit de Jaarmonitor Digitale Toegankelijkheid 2023.

Eind 2023 voldeed 39% van de overheidswebsites en -apps in het Dashboard DigiToegankelijk aan de wet voor digitale toegankelijkheid, zo blijkt uit de monitor. Dat is 22,5% meer dan het jaar ervoor. Het gaat om de digitale kanalen met status A, B of C. Het aantal toegankelijkheidsverklaringen groeide met 42% ten opzichte van het jaar ervoor. De stijging laat zien dat er op veel plekken hard wordt gewerkt aan digitale toegankelijkheid.

‘Vergeten’ overheidswebsites en -apps

De belangrijkste bron voor de jaarmonitor is het Dashboard DigiToegankelijk. Dit dashboard toont alle websites en apps waarvoor overheidsorganisaties verantwoordelijk zijn. Daar zitten ook websites en apps bij waar nog geen toegankelijkheidsverklaring voor is gepubliceerd. Deze ‘vergeten’ kanalen werden in 2023 door het team van DigiToegankelijk geïnventariseerd, en voorgelegd aan overheidsorganisaties. Die konden aangeven voor welke websites en apps ze verantwoordelijk zijn. Bijna 75% van de organisaties reageerde. De kanalen werden daarna toegevoegd aan het dashboard. Door deze campagne kwamen er 5291 websites en apps in het overzicht bij.

Het begin van verbetering

In het dashboard staan, mede door de inventarisatiecampagne, ook veel websites en apps die nog niet aan de wet voldoen. Die hebben status D of E. De verantwoordelijke overheidsorganisatie heeft voor zo’n kanaal nog geen stappen gezet om de toegankelijkheid te verbeteren.

Het dashboard maakt duidelijker dan ooit dat er nog veel werk te doen is

– Manfred Rosenboom

Manfred Rosenboom, programmamanager van DigiToegankelijk Toezichts- en OndersteuningsProgramma: “Een van onze opdrachten was om transparant te maken hoe overheidsorganisaties ervoor staan met digitale toegankelijkheid. Dat is gelukt. Door onze inventarisatie is het aantal websites en apps dat in het dashboard staat enorm gegroeid. Het dashboard maakt duidelijker dan ooit dat er nog veel werk te doen is. Positief is dat we nu voor het eerst een heel goed beeld hebben van het aantal overheidswebsites en -apps. Dat is het begin van verbetering.”

Meedoen in de digitale samenleving

In Nederland kunnen 4,5 miljoen mensen niet goed meedoen in de digitale samenleving. Ook voor deze mensen moeten de digitale kanalen van de overheid toegankelijk, begrijpelijk en gebruiksvriendelijk zijn. De jaarmonitor laat zien dat de overheid daarvoor nog veel stappen moet zetten. In 2024 worden overheden daarom gestimuleerd het beheer van hun websites en apps op orde te krijgen. Zodat zowel in aantallen als procentueel meer websites en apps aan de wettelijke verplichting gaan voldoen.

Kanalen met status D en E moeten overgaan naar status A, B of C. Ook de kanalen die al voldoen, moeten blijven verbeteren. En dat is niet genoeg: een goed toegankelijke website of app kan nog steeds slecht bruikbaar zijn. Er is dus ook aandacht nodig voor de begrijpelijkheid van informatie en de gebruiksvriendelijkheid van websites en apps.

Over DigiToegankelijk

DigiToegankelijk helpt Nederlandse overheidsorganisaties om sneller en beter digitaal toegankelijk te worden, door informatie te geven over hoe dat moet, te ondersteunen met hulp en advies en door inzichtelijk te maken hoe organisaties hieraan werken. Daarnaast bereidt DigiToegankelijk toezicht op naleving van de wet voor digitale toegankelijkheid voor.