Tekst grootte

96 procent overheidswebsites niet digitaal toegankelijk

Digiwijs
Nieuws
Geplaatst op: 23 september 2021

Bij helft overheidswebsites wordt niet gewerkt aan toegankelijkheid

Vanaf 23 september 2020 moeten alle overheidswebsite voldoen aan wettelijke toegankelijkheidseisen. Uit de DigiMonitor van 2020 bleek dat op die datum 1% van de websites voldeed aan de norm, inmiddels is dat dus 4%. Maar dit is altijd nog maar een fractie van het totaal en dus niet acceptabel, zo vindt het GebruikersNetwerk Digitale Inclusie, waar Ieder(in) deel van uitmaakt. Het onderzoek laat bovendien zien dat aan de helft van de overheidssites niet aantoonbaar wordt gewerkt om deze toegankelijk te maken. Deze sites voldoen daarmee niet aan de wet.

GebruikersNetwerk roept politiek op tot versnelling en doet aanbevelingen

Het GebruikersNetwerk Digitale Inclusie roept – via een brief aan de Kamercommissie Digitale Zaken – de politiek op om vaart te zetten in het toegankelijk maken van alle overheidswebsites. Daarbij geeft het Netwerk ook een aantal aanbevelingen om de huidige problemen op te lossen:

  • Maak het register van toegankelijkheidsverklaringen compleet, doorzoekbaar en filterbaar, zodat toekomstige rapportages een volledig beeld verschaffen van de stand van zaken.
  • Organiseer het toezicht en lever vaker rapportages, zodat actief toezicht gehouden kan worden op de digitale toegankelijkheid van overheidsinstanties op rijks-, provinciaal en lokaal niveau.
  • Organiseer versnelling via leveranciers die digitale producten leveren aan de overheid. Zorg dat producenten binnen drie jaar kunnen en moeten aantonen dat hun producten voldoen aan de geldende toegankelijkheidseisen.

Mogelijk en noodzakelijk

Het sneller voor elkaar krijgen van een toegankelijke digitale overheid is volgens het GebruikersNetwerk mogelijk en noodzakelijk voor mensen die bijvoorbeeld een visuele, auditieve, motorische of andere beperking hebben en ouderen. Digitale inclusie is voor deze mensen extra belangrijk omdat zij anders moeilijker of niet zelfstandig mee kunnen doen in de samenleving. Digitale toegankelijkheid is geen gunst; het is een noodzaak. Het VN-verdrag Handicap is hier helder over: toegankelijke informatie is een mensenrecht.

GebruikersNetwerk Digitale inclusie

Het Netwerk is een initiatief van Dovenschap, Dwarslaesie Organisatie Nederland, EMB-Nederland, HoorMij∙NVVS, Ieder(in), KansPlus, KBO-PCOB, LFB, MIND, Oogvereniging, Sien en Spierziekten Nederland. Wij streven naar een samenleving waarin digitale informatie, diensten en producten toegankelijk, gebruiksvriendelijk en begrijpelijk zijn voor iedereen. Wij zijn aanjager en gesprekspartner voor overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Iedere belangenorganisatie die onze doelen onderschrijft kan zich aansluiten. https://iederin.nl/gebruikersnetwerk-slaat-handen-ineen-voor-digitale-inclusie/

Download hier de brief aan de Tweede Kamercommissie Digitale Zaken.