Tekst grootte

Afscheid hoofdredacteur Raakvlak

Oor & oog
Geplaatst op: 21 februari 2024 een pen ligt op een kladblok

Joke Franken stopt na 8 jaar als eindredacteur Raakvlak. Door: Ruud Warmerdam

Begin van dit jaar kreeg de nieuwsredactie een mail van Joke Franken. Hierin melde zij dat ze per direct stopte als voorzitter en hoofdredacteur van Raakvlak. Voor ons kwam dit onverwacht. Joke heeft een lange carrière achter de rug wat bestuursfuncties betreft. Na 8 jaar Raakvlak werd het tijd om een ander pad in te slaan. Ook hoopt ze dit jaar de mijlpaal van 80 jaar te bereiken.
Op 23 januari hebben we met bijna de gehele redactie en de voorzitter van Oor & Oog feestelijk afscheid genomen van Joke. In het winkelcentrum achter het gebouw van de Oogvereniging hebben we gezamenlijk koffie gedronken. Joke heeft ons hier haar levensverhaal verteld.

Al 50 jaar is zij betrokken geweest bij het behartigen van mensen met een visuele beperking. Eerst binnen Visio regio Eindhoven. Later groeide zij door naar andere organisaties waaronder de NVBS (Nederlandse Vereniging voor Blinden en Slechtzienden). Ook is zij geruime tijd betrokken geweest bij de uitgave van het Vaggeschip. Uiteindelijk is vanuit het Vaggeschip Raakvlak ontstaan waar zij de hoofdredacteur was.

Na 50 jaar bestuurswerk vind ze het wel tijd dat anderen haar taak over mogen nemen. Het is bewonderenswaardig dat Joke het allemaal vol heeft weten te houden, wetende dat ze niets ziet. Alle stukken redigeren met de brailleleesregel en spraak. In mijn beleving is dat jaren topsport geweest. Tijdens de koffie las Helma nog een gedicht voor, waarin Joke nogmaals in het zonnetje werd gezet.

Daarna werd het gesprek algemener. De hobby’s van Joke werden besproken. Zo houdt ze onder andere van tuinieren. Bij sommige van ons wekte dat verbazing op. Hoe krijg je dat voor elkaar? Joke heeft ons uitgelegd hoe zij dat doet en daar hebben wij weer veel van geleerd. Zo werkt zij met borders. Weet wat ze waar heeft gepland. Alles wat daar tussen staat is onkruid. Het harken van de border doet ze met een harkje dat een kort steeltje heeft. Zo heeft ze meer controle over wat ze aan het doen is.  Joke is heel consequent en gestructureerd. Zo heeft zij systemen bedacht om de juiste kleding te vinden, de juiste pakken uit de koelkast te halen enzovoort. In het uurtje dat we nu informeel samen waren hebben we op dat vlak ook nog veel geleerd van Joke.

Zo tussen neus en lippen door vertelde Joke dat ze bezig is om een boek te schrijven over haar leven. Raakvlak nam heel veel tijd in beslag. De tijd die nu vrijkomt kan ze wijden aan haar boek. Wie weet komt het nog eens uit en kunnen wij lering trekken uit haar leven. Hoe zij het allemaal gered heeft. Het gezin draaiende houden en daarbij alle tijd en energie die ze in haar vrijwilligerswerk heeft gestoken.
Vlak voor het afscheid heeft Werner, voorzitter Oor & Oog nog een mooi woordje gesproken. Hij bedankte Joke voor haar inzet en wenste haar nog een goede toekomst toe. Toen werd het tijd om echt afscheid te nemen van Joke. De nieuwsredactie moest gaan vergaderen, nu zonder Joke. Deze vergadering verliep gelukkig rustig, zonder de strakke leiding van Joke. Tijdens deze vergadering werd er geopperd om het weer eens geheel anders te doen. Wij willen mee met de tijd en gaan kijken of Raakvlak aan kan sluiten bij de digitalisering van deze tijd. Vrijwel iedereen kan overweg met braille, spraak en of vergroting. Veranderingen doorvoeren is altijd spannend. Maar wij hebben er vertrouwen in dat dit voor alle partijen goed uit kan pakken.

Rest ons nog Joke heel erg te bedanken voor haar inzet binnen Raakvlak. Wij hopen dat ze ons nog blijft volgen. Misschien zitten er nog artikelen voor Raakvlak in haar pen!  Ook wij van de redactie wensen Joke nog een mooie toekomst toe met meer tijd voor haarzelf.