Tekst grootte

Amany Shalha: ‘Migranten met een oogaandoening hebben meer kans op succesvolle integratie’

Ervaringsverhaal
Interview
Migranten
Nieuws
Geplaatst op: 22 januari 2024 Blinde vrouw met taststok staat naast een Geldmaat apparaat

In 2021 richtte de Oogvereniging het Steunpunt Migranten op. Het is geen sinecure om in te burgeren als migrant met een visuele beperking. ‘De systemen zijn niet altijd toegankelijk en ondanks goede bedoelingen mist er soms specialistische kennis’, zo concludeert Amany Shalha, coördinator van het Steunpunt Migranten. Ze blikt terug op de afgelopen jaren.

Mooie stappen gezet

Hoewel er nog veel te doen is, zijn er grote winsten behaald sinds 2021, zoals:

Nieuw systeem

Zo kwam er in 2022 een nieuw inburgeringsstelsel waar de Oogvereniging middels het Steunpunt Migranten advies over uitbracht. Hierdoor is het bijvoorbeeld makkelijker geworden voor migranten met een visuele beperking om het inburgeringstraject in de eigen omgeving te volgen.

Migrantendagen

Ook organiseerde het Steunpunt twee succesvolle migrantendagen waar maatschappelijke organisaties en de doelgroep bij elkaar kwamen, om ervaringen uit te wisselen, en van elkaar te leren.

Onderzoek naar betere informatievoorziening

De Vrije Universiteit Amsterdam (VU NT2) start binnenkort met een onderzoek naar NT2 bij deze doelgroep. Het eindresultaat moet een brochure voor taalscholen en begeleiders vanuit de gemeente. Zo kunnen zij de doelgroep in de praktijk nog beter ondersteunen.

Community

Tot slot voegt Amany toe: ‘Een resultaat waar ik zeer tevreden over ben, is de community die is ontstaan. Een grote groep migranten met een visuele beperking staat met elkaar in contact om ervaringen te delen en elkaar op weg te helpen.’

Met het Steunpunt Migranten proberen we organisaties warm te maken voor migranten met een visuele beperking en te laten zien hoe zij deze groep beter kunnen bedienen. Uiteindelijk heef heel Nederland baat bij een succesvolle inburgering.

Amany Shalha, coördinator Steunpunt Migranten

Aankaarten van de problematiek

De afgelopen jaren voerde Amany veel gesprekken met maatschappelijke organisaties. Tijdens deze gesprekken werden de uitdagingen van blinde en slechtziende migranten zichtbaar en kwam Amany op voor hun belangen.

Naast de migrant zelf heeft ook de rest van Nederland baat bij een goede integratie van nieuwe inwoners. De afgelopen drie jaar stond de Oogvereniging volop in contact over dit onderwerp met organisaties als:

  • Vluchtelingenwerk Nederland
  • COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers)
  • Ministerie van VWS
  • College van de Rechten van de Mens
  • De politiek in Den Haag en verschillende migranten belangenorganisaties

Van belangenbehartiging naar het maken van beleid

Het project Steunpunt Migranten is inmiddels ten einde gekomen. Amany heeft een nieuwe baan en gaat aan het werk als beleidsmedewerker van een ministerie. ‘Ik kijk heel positief terug op mijn tijd bij de Oogvereniging. Het Steunpunt Migranten is heel nobel en betekenisvol werk. We hebben migranten met een visuele beperking op de kaart gezet en de ogen van vele belangenorganisaties geopend voor de problematiek van deze doelgroep. En ondanks dat er altijd nog winst te behalen valt, is de situatie een hoop verbetert.’