Tekst grootte

AVG en de verwerkingsovereenkomst

Vereniging
Voor vrijwilligers
Geplaatst op: 21 september 2023 een kluisdeur

De ledenraad heeft mij gevraagd om toe te lichten waarom de Oogvereniging actieve vrijwilligers een verwerkersovereenkomst (ter ondertekening) aanbiedt. Door: Marian Hagenbeek, bureaumanager Oogvereniging

In 2018 is in Nederland de wetgeving gewijzigd rondom het beschermen van persoonsgegevens. Voor onze vereniging is het belangrijkste dat je geen persoonsgegevens verstrekt aan derden, dat je geen lijstjes maakt op je computer en dat je persoonsgegevens niet ‘gebruikt’ voor andere doeleinden dan wat je met die personen hebt afgesproken.

De Oogvereniging heeft samen met de jurist van PGOsupport een verwerkersovereenkomst opgesteld. Deze overeenkomst sluiten wij met iedereen af die in zijn of haar rol toegang heeft tot persoonsgegevens. In deze overeenkomst verklaar je ook dat je voldoende veiligheidsmaatregelen hebt op je computer zodat deze persoonsgegevens beschermd zijn tegen hackers of anderszins.

Als je geen actieve vrijwilliger meer bent vervalt de verwerkersovereenkomst en de toegang tot persoonsgegevens. Meldingen dat actieve vrijwilligers stoppen krijgt de ledenadministratie van vrijwilligers zelf, via (voorzitters van) kernteams of betrokken bureau medewerkers en via de jaarlijkse check voorafgaand aan de verzending van de attentie aan actieve vrijwilligers.

Het vervallen van toegang tot persoonsgegevens betekent ook dat je alle (persoons)gegevens die nog op jouw laptop staan dient te verwijderen, inclusief de bijbehorende emailadressen die jij als actieve vrijwilliger in je bezit hebt gekregen.