Tekst grootte

Belastingaangifte doen via de app

Nieuws
Geplaatst op: 18 maart 2021

Bij de start van de aangifteperiode waren er technische problemen door overbelasting. Inmiddels is dit probleem opgelost.

Iedereen is nu uitgenodigd om aangifte te doen vóór 8 mei. Een eenvoudige aangifte kan via de app, voor uitgebreide aangiftes wordt u doorverwezen naar de aangifte-website.

Voor mensen met een visuele beperking blijkt het doen van een eenvoudige aangifte via de app een behoorlijke uitdaging. Het inloggen in de app lukt niet als je gebruik maakt van screenreader-software van NVDA of JAWS. Inhoudelijke details en discussies over dit onderwerp vindt u op de internetfora NVDA Dutch en JAWS Dutch.

Joost Rongen, themacoördinator Digitale toegankelijkheid bij de Oogvereniging: “Vanuit mijn functie onderhoud ik contact met de Belastingdienst. Ons doel is om onze ervaringsdeskundigheid in te zetten voor toekomstige aangifte-websites en -apps. De Belastingdienst acht het in meerdere opzichten te risicovol nu nog wijzigingen aan te brengen voor dit jaar. Dus voor de aangifte over 2020 zullen we waar nodig een beroep moeten doen op de “omleidingen” die ervaringsdeskundigen op de bovenstaande internetfora hebben gezet.”