Tekst grootte

Coronavaccinatie en oogaandoeningen

Nieuws
Oogzorg
Uveïtis
Geplaatst op: 22 december 2021

Wel of niet vaccineren?

Het algemene advies is: laat u vaccineren en neem ook de booster. Het risico van een besmetting met het coronavirus is vele malen groter dan het risico op eventuele bijwerkingen, welke oogaandoening u ook hebt.

Sterker nog: onderzoek van prof. dr. Martine Jager (LUMC) en haar collega’s geeft aanwijzingen dat dezelfde risicofactoren die een rol spelen bij het ontwikkelen van chronische oogaandoeningen zoals leeftijdgebonden maculadegeneratie (LMD) eenzelfde rol spelen bij het ontwikkelen van ernstige COVID-19. Het is dus heel belangrijk dat u zichzelf goed beschermt tegen het virus.

Kan ik de prik krijgen?

In de Gezondheidsverklaring van de GGD staat de vraag: ‘Krijgt u binnen 7 dagen een prik tegen een andere ziekte?’. Veel mensen vragen zich af of de intravitreale injecties, bijvoorbeeld bij maculadegeneratie of diabetes, hieronder vallen. Het antwoord is: nee. Krijgt u binnen 7 dagen een injectie in uw oog, dan kunt u dus gewoon de coronavaccinatie of de booster krijgen. Het is niet nodig om hierover de oogarts te bellen.

Krijgt u na de vaccinatie of de booster een operatie onder lokale verdoving? Dan kan deze gewoon doorgaan, ook als de operatie direct na de vaccinatie is. Dit geldt niet als u een hoornvliestransplantatie krijgt.

Krijgt u binnen twee weken na de vaccinatie of de booster een operatie onder algehele verdoving (narcose)? Neem dan contact op met uw behandelend oogarts.

Krijgt u binnen twee weken voor of binnen twee weken na de vaccinatie of de booster een hoornvliestransplantatie? Dan moet u de vaccinatie of de booster uitstellen tot minimaal 2 weken na de hoornvliestransplantatie.

Wat als ik de gezondheidsverklaring niet kan lezen?

Wanneer u naar de priklocatie gaat, wordt u verzocht een gezondheidsverklaring in te vullen. Het kan zijn dat deze voor u niet leesbaar is. De Oogvereniging heeft ervoor gezorgd dat deze verklaring digitaal toegankelijk gemaakt is.

Ik heb uveïtis. Waar moet ik rekening mee houden?

Er zijn een aantal aandachtspunten voor mensen die afweeronderdrukkende medicatie gebruiken vanwege uveïtis. Bij uveïtis adviseren oogartsen om de RIVM-richtlijnen te volgen voor immuungecompromiteerde patiënten.

Oogvereniging Uveïtis heeft een webinar georganiseerd over de coronavaccinatie in combinatie met uveïtis.

Ik heb een hoornvliestransplantatie gehad. Waar moet ik rekening mee houden?

Hebt u een hoornvliestransplantatie gehad? Het advies is om u te laten vaccineren en ook de booster te nemen. De oogartsen van het NOG adviseren u daarbij om rond de vaccinatie vaker te druppelen met uw afweeronderdrukkende oogdruppels.

Hoe kom ik bij de priklocatie?

Is de priklocatie voor u moeilijk te bereiken? Dit kunt u doen:

  • Zoek iemand in uw omgeving die u met de auto kan brengen.
  • Neem contact op met de GGD of met uw huisarts. Zij kunnen samen met u naar een oplossing zoeken.

Wat doet de Oogvereniging?

De Oogvereniging zorgt dat mensen met een oogaandoening duidelijke en betrouwbare informatie krijgen. Hiervoor baseren we ons op kennis van oogartsen van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG).

Hebt u vragen over de coronavaccinatie of de booster in combinatie met een oogaandoening? Dan kunt u terecht bij de Ooglijn: 030-2945444 of ooglijn@oogvereniging.nl.

Samen met de Patiëntenfederatie en andere patiëntenorganisaties heeft de Oogvereniging begin 2021 in een gezamenlijk manifest opgeroepen om mensen met een kwetsbare gezondheid met voorrang te vaccineren. Dat manifest is goed ontvangen. Mensen met een kwetsbare gezondheid zijn als een van de eersten aan de beurt gekomen.