Tekst grootte

De ledenraad, iets voor jou? Astrid van der Gaag vertelt haar verhaal

Ervaringsverhaal
Ledenraad
Vereniging
Geplaatst op: 14 december 2023 profielfoto astrid van der gaag

Je stem laten horen, alle leden van de vereniging vertegenwoordigen en invloed uitoefenen op de koers van de Oogvereniging: dat doe je als je lid bent van de ledenraad. In 2024 loopt de termijn van de zittende leden af en kiezen we nieuwe kandidaten. Wat maakt het leuk, zinvol en belangrijk om lid te zijn van de ledenraad? Vier leden delen hun ervaringen. Dit keer vertelt Astrid van der Gaag over haar ervaring: ‘Verrijk de Oogvereniging met jouw inzet!’

Waarom zit je in de ledenraad?

‘Ik zit in de ledenraad, omdat ik iets wil betekenen voor andere mensen met een oogaandoening. Zelf heb ik vanuit de Oogvereniging veel steun ervaren, dus ik vind het fijn als anderen die steun ook voelen.’

Wat doe je in de ledenraad?

‘De ledenraad controleert het werk van het bestuur. Inhoudelijk kijken we naar de lopende zaken (plan van aanpak) en we houden de planning in de gaten. We letten op lopende trajecten waarop wij kunnen of moeten inspelen. Denk aan de samenwerking met andere organisaties uit het oogveld. Met een klein groepje bereid ik regelmatig een specifiek vergaderonderwerp voor.’

Wat vraagt het werk voor de ledenraad van jou?

‘Het vraagt om een brede interesse voor onderwerpen die binnen de Oogvereniging leven. Je moet je willen verdiepen in een groot aantal verschillende thema’s. De ledenraad vergadert twee keer per jaar en natuurlijk moet je de vergaderstukken aandachtig kunnen en willen lezen. Het voorbereiden van afzonderlijke vergaderonderwerpen kost tijd en vraagt om een flexibele instelling: een tussentijds overleg komt regelmatig voor.’

Wat vind je leuk aan de ledenraad?

‘Ik vind het leuk om breed geïnformeerd te worden over alles wat er binnen de Oogvereniging speelt. Zo ben ik goed op de hoogte. In de ledenraad werk je samen met hele verschillende mensen op diverse niveaus. Dat maakt het voor mij zo interessant.’

Waarom zou je moeten kiezen voor de ledenraad?

‘Wil je dat je belangen worden behartigd en wil je richting geven aan hoe dat gebeurt? Kom dan bij de ledenraad!’

Wat wil je nieuwe ledenraadsleden meegeven?

‘Verrijk je leven en verrijk de Oogvereniging met jouw inzet!’

Ledenraad

Wil jij onderdeel zijn van de Ledenraad? Stel je verkiesbaar voor de volgende verkiezingen!

Meer informatie