Tekst grootte

De Ledenraad, iets voor jou? Joke Smits vertelt haar verhaal

Ervaringsverhaal
Ledenraad
Vereniging
Geplaatst op: 2 november 2023 ledenraadslid joke smits

Je stem laten horen, alle leden van de vereniging vertegenwoordigen en invloed uitoefenen op de koers van de Oogvereniging: dat doe je als je lid bent van de Ledenraad. In 2024 loopt de termijn van de zittende leden af en kiezen we nieuwe kandidaten. Wat maakt het leuk, zinvol en belangrijk om lid te zijn van de Ledenraad? Vier leden delen hun ervaringen. Joke Smits vertelt als eerste haar verhaal: ‘Kijk verder dan je eigen beperking!’

Waarom zit je in de Ledenraad?

‘De Oogvereniging en haar voorgangers behartigen al bijna 120 jaar de belangen van mensen met een oogaandoening in Nederland. Daar ben ik trots op en ik voel me verantwoordelijk voor deze belangenbehartiging. De ledenraad is bij uitstek de plaats om mijn steentje bij te dragen.’

Wat doe je in de Ledenraad?

‘Samen met de andere leden controleer ik het werk van het bestuur van de Oogvereniging. Heel concreet: het bestuur stelt een werkplan op. De Ledenraad houdt in de gaten of bestuur en bureau werken volgens de afspraken uit dat werkplan. Omdat ik vooral affiniteit heb met de maatschappelijke toegankelijkheid vertegenwoordig ik binnen de Ledenraad het participatiedomein.’

Wat vraagt het werk voor de Ledenraad van jou?

‘Nou, vooral betrokkenheid bij een zo breed mogelijke achterban. Ik ben bijvoorbeeld lid van de groep van geleidehondgebruikers en bezoek ook regelmatig bijeenkomsten van de themagroep religie. Ik vind dat heel belangrijk, want zo vang ik signalen op en kan ik nagaan of het beleid van de Oogvereniging is afgestemd op de behoeften van de doelgroep. Het lezen van de vergaderstukken, twee keer per jaar, kost natuurlijk flink wat tijd, maar dat hoort erbij.’

Wat vind je leuk aan de Ledenraad?

‘Ik ontmoet een breed scala aan mensen, uit heel het land, die ieder op een hele eigen manier omgaan met hun beperking. Ook heb ik twee keer in de selectiecommissie gezeten voor het werven van nieuwe bestuursleden, erg leuk om te doen.’

Waarom zou je moeten kiezen voor de Ledenraad?

‘Omdat je je verantwoordelijk voelt voor het algemene, collectieve belang van mensen met een oogaandoening.’

Wat wil je nieuwe Ledenraadsleden meegeven?

‘Kijk verder dan je eigen aandoening of beperking. Het gaat tenslotte om het belang van ons allemaal. En vooral: blijf in contact met de achterban, want daar doe je het voor!’