Tekst grootte

Deelnemers gezocht voor internationaal inclusieproject

Nieuws
Geplaatst op: 15 december 2021

Doe je mee aan de kennisuitwisseling via dit project?

Het doel van We are Able! is om van elkaar te leren en de positie van mensen met een beperking in lokaal bestuur te verbeteren. Dat doen we onder andere door het stimuleren van een dialoog tussen ervaringsdeskundigen, organisaties voor mensen met een handicap en formele en informele autoriteiten op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Het project is een samenwerking tussen Burundi, Democratische Republiek Congo, Ethiopië, Oeganda, Soedan, Zuid Soedan en Nederland.

Internationale uitwisseling van ervaringen

We geloven dat we veel van elkaar kunnen leren. We komen dagelijks vergelijkbare uitdagingen en oplossingen tegen bij het ontwikkelen en uitvoeren van inclusief beleid. Wij kunnen leren van de Afrikaanse landen en zij kunnen leren van ons.

Samen met jou willen wij activiteiten ontwikkelen om deze uitwisseling van ideeën vorm te geven. Dat kan zijn met wederzijdse studiebezoeken, (online) conferenties en rondetafelgesprekken en andere interactieve activiteiten.

Goede voorbeelden van lokale samenwerking

In de internationale uitwisseling van kennis en ervaring staan goede voorbeelden centraal. Daarom starten we met een inventarisatie van goede voorbeelden uit Nederland van lokale samenwerking tussen gemeenten en ervaringsdeskundigen. Die willen we delen met de Afrikaanse partners.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • dienstverlening van de gemeente testen door ervaringsdeskundigen
  • goede samenwerking tussen gemeente, ervaringsdeskundigen en belangenorganisaties bij het maken van beleid
  • toegankelijke verkiezingen organiseren
  • bewustwordingscampagnes uitvoeren

Aanmelden voor deelname

Meedoen aan We are Able! is een unieke kans om van elkaar te leren, waarbij we over de Nederlandse grenzen heen kijken. Een kans om geïnspireerd te worden door partners uit Afrika en om je kennis te delen met de Afrikaanse partners.

Wil je als gemeente / ervaringsdeskundige / belangenbehartiger bijdragen aan deze interessante uitwisseling?

Vul vóór 17 januari 2022 het aanmeldformulier in via de onderstaande link:
Uitwisseling We are Able Survey >>