Tekst grootte

Denk mee over discriminatieproblemen!

Nieuws
Geplaatst op: 15 december 2021

Toch komt discriminatie veel voor: verboden onderscheid waardoor mensen benadeeld worden. Daarom heeft de Eerste Kamer een parlementair onderzoek ingesteld dat duidelijk moet maken hoe de wetgeving effectiever kan worden in het tegengaan van discriminatie. Aan welke ‘knoppen’ kunnen de regering en het parlement draaien om ervoor te zorgen dat mensen minder discriminatie ervaren? Het onderzoek kijkt dus niet naar wat er in het verleden fout is gegaan, maar vooral naar hoe het in de toekomst beter kan.

Denk mee!

We bieden graag iedereen de kans om mee te denken over dit onderwerp. Voorbeelden, analyses, opvattingen over wat wenselijk is en suggesties zijn van harte welkom. Die informatie gebruiken we om tot een afgewogen eindrapport te komen.

Het onderzoek is helaas niet meer beschikbaar.
Reageren was mogelijk t/m maandag 27 december 2021.