Tekst grootte

DigiMaatjes – doe je mee? Update maart 2024

Digiwijs
Nieuws
Vereniging
Geplaatst op: 28 maart 2024 een volle tafel met leden van de digimaatjes groep, ze wisselen kennis en digitale vaardigheden uit

In dit artikel geven we uitleg over en een update van het DigiMaatjes project. Lees welke activiteiten er plaatsvinden, wat het doel is van DigiMaatjes en hoe jij mee kunt doen!

Door: Monique Verboeket – coördinator digitale toegankelijkheid en betalingsverkeer

Wat zijn Digimaatjes?

Vanuit de Oogcafés is er sinds medio 2022 begonnen met het werven van DigiMaatjes. DigiMaatjes zijn (ervarings-)deskundig op digitaal gebied en zetten zich in om de bewustwording en kennis van digitale toegankelijkheid bij banken, overheid en bedrijfsleven enerzijds en de onderlinge uitwisseling van kennis en vaardigheden anderzijds naar een hoger plan te tillen. Er is inmiddels een landelijke groep van +/- 30 DigiMaatjes actief, die elk vanuit hun eigen regio en op hun eigen manier invulling geven aan het DigiMaatjes project.

Wat doen Digimaatjes?

Sinds de start van het DigiMaatjes project hebben er verschillende activiteiten en initiatieven plaatsgevonden. Zo is er een co-creatiedag geweest bij de NOS, om mee te denken over de toegankelijkheid van apps, sites en service, wordt er pro-actief advies gegeven aan banken, bedrijven en overheidsinstellingen over digitale toegankelijkheid. Ook zijn er lokale digimaatjesbijeenkomsten georganiseerd.

Evaluatie van het project

De voortgang van het DigiMaatjes project is geevalueerd middels een online vragenlijst. Deze bevatte vragen over deelname aan en beoordeling van activiteiten tot nu toe en hoe we dit kunnen vertalen naar plannen voor de toekomst.

Met een respons van 77% en een gemiddeld rapportcijfer van 7,4 is het project DigiMaatjes goed beoordeeld. Belangrijke aandachtspunten die uit de evaluatie naar voren kwamen zijn:

  • Duidelijke (jaar)doelen stellen
  • Transparantie
  • Kennisuitwisseling
  • Zichtbaarheid en bekendheid van het Digimaatjes netwerk

De analyse van de evaluatie is bijna volledig afgerond en wordt spoedig met de DigiMaatjes groep gedeeld.

Workshop

Op 28 februari organiseerde de Oogvereniging een DigiMaatjesdag op het bureau in Utrecht. Dit om elkaars digitale kennis op te frissen en kennis te maken met de andere DigiMaatjes.

De 14 aanwezige DigiMaatjes bogen zich over de vraag: hoe breng ik kennis over om een ander digitaal verder te helpen? Ook de evaluatie en plannen maken voor de toekomst kwamen aan bod tijdens deze inspirerende dag.

Vanuit de input van de DigiMaatjes gaan we verder aan de slag met het opzetten en verder uitwerken van DigiMaatjes activiteiten. Alle hulp hierbij is welkom!

Sluit je aan bij de DigiMaatjes!

DigiMaatjes zijn we samen. Maar er moet mij als vrouwelijke bureaumedewerker toch ook nog iets belangrijks van het hart: de vrouw is zwaar ondervertegenwoordigd en we kunnen sowieso nog DigiMaatjes gebruiken! Dus een oproep voor alle digivaardige leden, in het bijzonder dus ook vrouwen: sluit je aan bij de DigiMaatjes!

Bij vragen of interesse, neem contact op met de projectleider DigiMaatjes, Monique Verboeket via monique.verboeket@oogvereniging.nl.