Tekst grootte

Ervaringsdeskundigen denken mee bij onderzoek naar beeldbeschrijvingen

Ervaringsdeskundigen
Nieuws
Geplaatst op: 14 oktober 2023 Een blinde man met een zonnebril en koptelefoon op zit achter een computer te lezen.

Tilburg University en Zuyd Hogeschool zijn recent een gezamenlijk onderzoeksproject gestart over beeldbeschrijvingen voor mensen met een visuele beperking. Samen met Bartiméus, Koninklijke Visio en Dedicon gaan onderzoekers van beide kennisinstellingen op zoek naar manieren om beschrijvingen van afbeeldingen in online teksten te verbeteren. De focus ligt hierbij vooral op nieuwsberichten en artikelen in bijvoorbeeld tijdschriften.

Uiteraard bestaan er al richtlijnen voor het maken van zulke beeldbeschrijvingen, maar uit onderzoek blijkt dat deze nog onvoldoende aansluiten bij de wensen en behoeften van gebruikers. Zo zijn de richtlijnen met name gericht op functionele aspecten van afbeeldingen, en veel minder op zaken als sfeer en de beleving van de beeldbeschrijvingen door gebruikers. De onderzoekers willen graag beter begrijpen wat precies de wensen en behoeften zijn van mensen met een visuele beperking.

 

Uitdagingen

Een belangrijke uitdaging voor dit onderzoek is het feit dat het helemaal niet zo makkelijk is om zulke wensen en behoeften kenbaar te maken. Denk er maar eens over na: wat zou je zelf graag willen weten over een afbeelding in een nieuwsartikel? Niet echt een vraag de makkelijk te beantwoorden is. Daarom ontwikkelen de onderzoekers een nieuwe methode op basis van dialogen tussen mensen met een visuele beperking en ziende gesprekspartners over diverse online teksten met afbeeldingen. De onderzoekers hopen door verschillende van zulke dialogen grondig te analyseren beter te begrijpen hoe in de toekomst afbeeldingen beter beschreven kunnen worden.

Testpanel

Onlangs hebben een aantal leden van het panel van de Oogvereniging al meegedaan aan een eerste test van deze nieuwe methode. Drie studenten Ergotherapie van Zuyd Hogeschool hebben voor hun afstudeeronderzoek dialogen gevoerd met deze deelnemers en de dialogen vervolgens geanalyseerd. Op basis van deze eerste bevindingen gaan de onderzoekers de methode verder verfijnen om in het najaar echt te beginnen met het onderzoek. Zo bleek dat het nuttig is om de deelnemers te vragen om zelf een artikel mee te nemen waarin een afbeelding staat waar ze graag meer over willen weten. En ook was het voor sommige deelnemers best onwennig om veel vragen te kunnen stellen over een afbeelding, dus een oefenronde kan ook geen kwaad voordat het echte onderzoek start.

Meld je aan

De studenten zijn ondertussen afgestudeerd en gestart met hun carrière als ergotherapeut. De onderzoekers zetten het onderzoek verder voort. Gebruik je zelf beeldbeschrijvingen, en vind je het leuk om mee te denken met de onderzoekers uit Tilburg en Heerlen, dan kun je je altijd aanmelden om mee te doen aan het onderzoeksproject! Stuur hiervoor een e-mail naar ervaringsdeskundigen@oogvereniging.nl.