Tekst grootte

Europese normen voor geleidehonden in de maak

Geleidehonden
Nieuws
Geplaatst op: 3 juni 2020

Op dit moment zijn Europese normen in de maak voor assistentiehonden, waar geleidehonden ook bij horen. De Oogvereniging sprak met twee leden van de werkgroep ontwikkeling Europese norm voor assistentiehonden (WOENA).

Vraag: Kun je aangeven waar jullie werkgroep zich mee bezighoudt?

Werkgroep: Assistentiehonden zijn er voor allerlei handicaps, ze helpen je met aankleden, waarschuwen diabeten voor een gevaarlijke bloedsuikerspiegel, kunnen zelfs een alarmnummer bellen als je een epileptische aanval hebt en begeleiden slechtzienden en blinden om een veilige route te lopen. Het is dan belangrijk dat die honden gezond en goed getraind zijn, dat de baas geleerd heeft er goed mee om te gaan en dat het publiek er op kan rekenen dat de hond zich goed gedraagt. De Europese normen vormen de basis voor (internationale) afspraken en regelingen over deze zaken en over toegankelijkheid. Het gebruik van assistentiehonden stijgt snel. Dit hangt samen met de emancipatie van mensen met een beperking. Met de toename van het gebruik van assistentiehonden, wordt het ook steeds belangrijker dat deze honden voldoen aan de verschillende wensen en eisen. Om dit vast te leggen is er in 2017 vanuit 17 Europese landen een commissie samengesteld waarin gesproken wordt over de eisen aan hoe de baas omgaat met de hond en eisen aan het gedrag van de hond in de openbare ruimte. Oogvereniging Geleidehondgebruikers vindt het belangrijk om bij het opstellen van deze normen betrokken te zijn. Daarom is de WOENA ontstaan en is de groep actief in dit proces namens de gebruikers.

Vraag: Ook de omgang met geleidehonden nemen jullie mee. Kun je hiervan een paar voorbeelden geven?

Werkgroep: Denk aan toegang tot het openbaar vervoer, zoals treinen, bussen, taxi’s en vliegtuigen of aan openbare ruimten, zoals scholen, winkels, kantoren, restaurants en hotels, en aan voldoende uitlaatplekken en losloopterreinen.

Vraag: Waarom is het belangrijk om deze normen op Europees niveau te formuleren?

Werkgroep: Europese normen vormen de basis voor (internationale) afspraken en regelingen over toegankelijkheid. De ontwikkeling van deze Europese normen voor assistentiehonden kan leiden tot een positieve impact op de kwaliteit van de assistentiehonden, op de matching en scholing van de gebruiker en op de herkenbaarheid van assistentiehonden en hun gebruikers. Goed opgeleide assistentiehonden, die gemakkelijk herkend kunnen worden, kunnen zo personen met een handicap en/of chronische ziekte in staat stellen volwaardig te participeren in de gehele, internationale maatschappij. Europese normen kunnen bovendien een rol spelen in kwaliteitseisen (inclusief nazorg) die aan opleiders van assistentiehonden worden gesteld, zodat helder is wat de gebruikers én de samenleving mogen verwachten.

Vraag: Jullie hadden eind vorig jaar een vergadering in Zagreb. Waar staan jullie nu in het proces en wat hopen jullie dat het eindresultaat is?

Werkgroep: Eind 2019 is een voorlopige indeling van de standaarden afgesproken. We werken toe naar een eindresultaat: een lange lijst met termen en definities, gevolgd door deelstandaarden op het gebied van welzijn van de hond, gekwalificeerd personeel op de scholen, vaardigheden van de hond en training van hond en baas inclusief nazorg, herkenbaarheid van de hond als assistentiehond en het gebruik van toegangsrechten.

Vraag: Wanneer verwachten jullie dat dit eindresultaat bereikt is?

Werkgroep: We hoopten dit proces in 2023 afgerond te hebben. De coronacrisis levert helaas een behoorlijke vertraging op. De vergaderingen zijn uitgesteld tot reizen en bijeenkomsten met grote groepen weer mogelijk zijn. In augustus zijn wel web-vergaderingen gepland voor alle werkgroepen. Elk land hoopt dat de normen op een bruikbare manier zullen aansluiten bij wat men daar gewend is. In Oostenrijk bijvoorbeeld sluit de training met een examen voor baas en hond, dat wordt afgenomen door een onafhankelijk instituut. In Nederland sluiten we de training af als de instructeur aangeeft dat je vertrouwd op pad kunt. Zulke verschillen moeten worden overbrugd in de komende jaren.

Vraag: Waar kunnen we meer informatie vinden over dit project?

Werkgroep: Er staat meer informatie over de normering op Facebook. Voor vragen over dit project kun je mailen naar geleidehondgebruikers@oogvereniging.nl of bel de Ooglijn: 030-294 5444.