Tekst grootte

Eye-opener

Betalingsverkeer
Nieuws
Geplaatst op: 23 mei 2022

Joost Rongen, coördinator Digitale Toegankelijkheid en Betalingsverkeer, mocht op donderdag 19 mei namens de Oogvereniging spreken op het jaarcongres
“Allemaal Digitaal?” van de betaalvereniging. In de weken voorafgaand aan dit congres heeft de Oogvereniging samen met de Betaalvereniging onderzoek gedaan naar de belevingswereld van blinden en zeer slechtzienden en hoe zij betalen en bankieren ervaren. Op basis van dit onderzoek kon Joost een goed beeld geven aan de 200 toehoorders uit de bancaire wereld. Dit zal zeker bijdragen tot de bewustwording dat de toegankelijkheid van apps en websites van banken topprioriteit moet krijgen, en dat dit bereikt kan worden door ervaringsdeskundigen te blijven betrekken bij de ontwikkeling ervan. “Allemaal Digitaal?”, met een vraagteken, dat was de slogan van dit congres en hiermee heeft men duidelijk willen maken dat er zeker ook klanten van banken zullen zijn die niet mee kunnen met de digitalisering. Banken zullen zich moeten blijven inspannen om ook deze consumenten te bedienen en te ondersteunen. Het VN-verdrag handicap is hier duidelijk over: iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving. Zelfstandig betalen en bankzaken regelen valt daar zeker ook onder.

Terugkijkend kunnen we zeggen dat de Oogvereniging met deze Eye-opener op een stevige boodschap heeft meegegeven aan de banken en financiële instellingen.