Tekst grootte

Geen enkele app is goed toegankelijk voor mensen met beperking

Nieuws
Geplaatst op: 2 november 2021
In totaal is van elf gemeentelijke apps in kaart gebracht hoe toegankelijk ze zijn. Allemaal krijgen ze het label ‘voldoet niet’. Het label is opgesteld in verband met Europese richtlijnen. Dat betekent dat er geen goed beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app, dat de gemeente geen concrete verbetermaatregelen benoemd heeft om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid en dat de overheidsinstantie enkel aan de wettelijke verplichting voldoet om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
Groningen is niet de enige overheidsinstantie die weinig of geen inzicht heeft in de toegankelijkheid van de overheidswebsites en mobiele apps. Van slechts veertig van de tweehonderd onderzochte apps is (gedeeltelijk) bekend dat ze voldoen aan de toegankelijkheidseisen van de overheid. Alleen de Mijn Berichtenbox-app in DigiD voldoet volledig.

Rapport Accessibility

Stichting Accessibility heeft een eigen onderzoek naar de toegankelijkheid van sites en apps van overheidsinstanties gedaan. Als kernteam hebben we daarvoor suggesties voor Drenthe en Groningen ingediend. Binnenkort brengt Accessibility haar rapport hierover uit.