Tekst grootte

Gezocht: ervaringsdeskundigen voor onderzoek psychosociale gevolgen anderhalvemetersamenleving voor mensen met een visuele en visueel-auditieve beperking

Ervaringsdeskundigen
Nieuws
Geplaatst op: 19 oktober 2020

We zijn op zoek naar tien leden voor het ervaringsdeskundigenpanel die gedurende de looptijd van het project op regelmatige basis actief participeren in het onderzoeken en het ontwikkelen van effectieve oplossingen voor deze problematiek. 

Wie zoeken wij?

Heeft de anderhalvemetersamenleving ook impact op uw leven? Wilt u graag uw ervaringen hierover delen en kunt u zich inleven in de ervaringen van anderen uit uw doelgroep? Vindt u het belangrijk en interessant om hiervoor samen met andere ervaringsdeskundigen en onderzoekers naar oplossingen te zoeken? En voldoet u aan onderstaande kenmerken? Reageer dan zo spoedig mogelijk op deze vacature. Onderaan dit bericht vindt u meer informatie over de procedure.

 • Hebt u een visuele beperking of een visueel-auditieve beperking (m.a.w. doofblindheid; een combinatie van zintuigelijke beperkingen)? Onder slechtziendheid verstaan we een visus (gezichtsvermogen) van minder dan 30% en/of een gezichtsveld kleiner dan 30 graden. Slechthorendheid wordt geconstateerd bij een gehoorverlies van meer dan 35 decibel aan het beste oor.
 • Bent u 18 jaar of ouder en wilsbekwaam?
 • Woont u zelfstandig?
 • Beschikt u over inlevingsvermogen (in de doelgroep)?
 • Beschikt u over reflectievermogen?
 • Hebt u toegang tot en/of beschikking over digitale middelen als pc, laptop of tablet met microfoon en camera, en een (robuuste) internetverbinding?
 • Bezit u voldoende digitale vaardigheden of kunt u ondersteuning krijgen bij digitale vaardigheden?
 • Hebt u de mogelijkheid om te reizen (zelfstandig met het openbaar vervoer of gebracht)? Reiskosten en eventuele onkosten worden vergoed.
 • Bent u beschikbaar voor de periode van 12 maanden (vanaf november 2020 t/m oktober 2021) voor ongeveer 8 tot 12 uur per maand om actief betrokken te zijn bij het onderzoek?

Verder

 • Een aantal panelleden zal ook worden gevraagd om geobserveerd te mogen worden tijdens dagelijkse activiteiten en/of deel te nemen aan mogelijke pr-activiteiten. We vragen u om in uw motivatie ook aan te geven of u hiervoor openstaat of hier juist bezwaar tegen hebt.
 • In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van ontwerpgerichte, creatieve onderzoeksmethodes, waarbij de ervaringsdeskundigheid centraal staat. Tijdens deze onderzoeken worden video- en audio-opnames gemaakt. Deze worden waar mogelijk geanonimiseerd en anders pseudo-anoniem opgeslagen. Wanneer u geselecteerd wordt voor het panel, wordt aan ieder panellid actieve toestemming gevraagd voor deelname aan het onderzoek en het gebruik van de data voor het onderzoek.
 • Daarnaast zullen in verband met de huidige en mogelijk toekomstige coronamaatregelen de onderzoeken zoveel mogelijk online plaatsvinden, vandaar dat wij ook beschikking tot digitale middelen en beschikking over digitale vaardigheden vragen.
 • Het project is een samenwerking tussen Hogeschool Saxion, Hogeschool NHL Stenden, Hogeschool Windesheim, Oogvereniging, Bartiméus, Koninklijke Visio en Robert Coppes Stichting.

 

Wat bieden wij?

 • U hebt de mogelijkheid te werken aan een oplossing voor het project.
 • U krijgt (vrij) toegang tot het gebruiken van de instrumenten die dit project oplevert.
 • U kunt ervaringen uitwisselen met andere ervaringsdeskundigen.
 • U doet ervaring op met ontwerpgericht en participatief onderzoek.
 • U kunt (gratis) deelnemen aan verschillende workshops die vanuit experts binnen en buiten het consortium georganiseerd worden, zoals ervaringsdeskundigheid in de zorg, innoveren in de zorg, en leren bloggen en vloggen.
 • U kunt actief bijdragen aan het inclusiever maken van de anderhalvemetersamenleving.

Procedure

Hebt u interesse en voldoet u aan bovenstaande kenmerken? Dan vragen we u te reageren! Stuur een mail naar M.O.Hartendorp@saxion.nl, onder vermelding van ‘vacature onderzoek naar 1,5m-samenleving’ met daarin uw motivatie. De vacature blijft openstaan t/m 30 oktober 2020. Daarna ontvangt u een reactie en mogelijk een uitnodiging voor een (online) gesprek om uw motivatie toe te lichten. Dit gesprek zal gelijk in de week van 2 november plaatsvinden.

Meer informatie

Als u nog vragen hebt naar aanleiding van deze vacature, dan kunt u contact opnemen met Mijke Hartendorp (projectleider en onderzoeker) via M.O.Hartendorp@saxion.nl of via 06-22407881. Voor meer informatie over het project, ga naar de website van ZonMw (de subsidieverstrekker) en het interview met de onderzoeker op de website van Saxion.