Tekst grootte

Groningen: voorlichters gezocht

Nieuws
Geplaatst op: 21 september 2022

Wat zijn de verkeerslessen?

Sinds enkele jaren geven wij in het kader van het Verkeerseducatieprogramma van de provincie Groningen verkeerslessen aan groepen 7 en 8 van de basisschool. Deze voorlichtingslessen vinden overal in de provincie Groningen plaats.

Tijdens de verkeersles vertel je over de betekenis van de witte stok in het verkeer en leg je uit hoe om te gaan met blinden en slechtzienden in het verkeer. Vanzelf komen ook andere aspecten van leven met een visuele beperking aan bod. Daarna laat je de leerlingen met witte stok en slaapmasker opeen route lopen. Zo kunnen ze zelf ervaren hoe ze vertrouwend op andere zintuigen dan zien, hun weg moeten vinden. Dit wordt in groepjes van twee gedaan, zodat de ene leerling de andere kan begeleiden. Een verkeersles duurt ongeveer anderhalf uur.

Wat moet je kunnen en durven?

  • Je bent zelf blind of slechtziend. Zo kun je uit je eigen ervaring spreken.
  • Je bent bereid om open over je visuele beperking te vertellen.
  • Je vindt het leuk om om te gaan met groepen 7 en 8 van de basisschool.

Wat kun je verwachten?

Je krijgt op voorhand een kort draaiboek en alle benodigde materialen. Je kan met vragen bij onze coördinator terecht. Samen met een ervaren voorlichter verzorg je de verkeerslessen. Al doende leer je het. Na de les kun je je ervaringen delen met onze coördinator. 

Wat levert het je op?

  • Je treft een enthousiaste en geïnteresseerde groep leerlingen.
  • Je levert een bijdrage aan een betere bewustwording van blinden en slechtzienden in het verkeer.
  • Je krijgt een onkostenvergoeding voor reiskosten.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie of aanmelden kan je een mail sturen naar groningen@oogvereniging.nl of telefoneren naar 06-1527 2269.

Na je aanmelding volgt een kennismakingsgesprek met onze coördinator.