Tekst grootte

Handreiking ‘Politiek voor iedereen!’ voor toegankelijke verkiezingen gelanceerd

Nieuws
Verkiezingen
Geplaatst op: 14 november 2022 Ton van Weerdenburg (links) en Jeen Hofstra reiken handreiking uit aan Jaap Smit

Op dinsdag 8 november nam Jaap Smit namens alle provincies de ‘Handreiking politiek voor iedereen!’ in ontvangst. Smit is voorzitter van het Interprovinciaal Overleg (IPO) en Commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland. Met het aannemen van deze handreiking maakt hij duidelijk dat provincies en politieke partijen werk willen maken van toegankelijke en begrijpelijke Provinciale Staten- en waterschapverkiezingen in maart 2023.

Toegankelijke politiek niet vanzelfsprekend

Voor 1 op de 4 mensen in Nederland zijn verkiezingen onvoldoende toegankelijk. Dat geldt zeker ook voor mensen die slechtziend of blind zijn. Verkiezingsprogramma’s zijn vaak niet leesbaar voor mensen die op de computer of smartphone werken met spraak of braille. Ook kun je in veel gemeentes nog niet zelfstandig stemmen als je het stembiljet niet kunt lezen.

Dat moet beter, vinden ProDemos, Stichting Lezen en Schrijven, Kennis over Zien (waaronder de Oogvereniging) en Ieder(in). Daarom maakten zij de handreiking ‘Politiek voor Iedereen!’. Deze bevat veel tips over toegankelijkheid en communicatie in begrijpelijke taal. De handreiking is bedoeld voor medewerkers van provincies, waterschappen, politieke partijen en andere organisaties die aandacht besteden aan deze verkiezingen.

Overhandiging

Bij de overhandiging onderstreepte Jaap Smit het belang van toegankelijkheid en begrijpelijkheid van verkiezingen. Hij maakte duidelijk deze handreiking door te geven aan alle provinciale politici.

Bij het aannemen van de handreiking zei Smit: “Elke Nederlander verdient de kans om een geïnformeerde keuze te maken tijdens de verkiezingen. Dat is in ons aller belang. Ik dank daarom Ieder(in), ProDemos, Kennis over Zien en Stichting Lezen en Schrijven voor deze handreiking en geef hun boodschap graag door aan alle partijen die campagne voeren tijdens de Provinciale Statenverkiezingen.”

Doe het samen met de mensen om wie het gaat

De handreiking maakt iedereen die betrokken is bij het organiseren van verkiezingen en verkiezingsbijeenkomsten bewuster van het belang van toegankelijke verkiezingen en informatie daarover. De handreiking maakt ook duidelijk hoe belangrijk het is om mensen met een beperking of mensen die moeite hebben met taal, rekenen en/of digitale vaardigheden, hierbij te betrekken. Zij kunnen namelijk zelf het beste vertellen wat ze nodig hebben, waar het nog niet goed geregeld is en wat beter moet.

‘Ik kan soms lastig vinden wat ik nodig heb aan informatie en daarbij loop ik nog wel eens vast’, zegt Jeen Hofstra, een van de 2 ervaringsdeskundigen die de handreiking overhandigde. ‘Ik vind dat iedereen moet kunnen stemmen, stemmen is een recht dat we hebben, maar dat recht geldt niet voor iedereen’, aldus Hofstra.

Ook Ton van Weerdenburg, werkzaam bij de Oogvereniging en zelf blind, gaf een voorbeeld waarom deze handreiking nodig is: ‘Websites zijn vaak niet toegankelijk gebouwd, waardoor mijn screenreader niet kan voorlezen wat er staat. Daarbij zijn het stembiljet en stemlocatie vaak niet toegankelijk. In een wereld die steeds ingewikkelder wordt zou stemmen makkelijker moeten zijn’, aldus Van Weerdenburg.

ProDemos, Stichting Lezen en Schrijven, Kennis over zien en Ieder(in) maakten de handreiking ‘Politiek voor iedereen!’ in opdracht van het ministerie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Gemeenten en alle politieke partijen die meedoen aan de provinciale statenverkiezingen krijgen de handreiking.

Kijk voor meer informatie op: prodemos.nl/handreiking.

Meer informatie

Bekijk de video