Tekst grootte

Het vrijwilligersbeleid en hoe nu verder?

Geplaatst op: 26 februari 2023

Na het vertrek van collega Manja Dorlandt hebben Ton van Weerdenburg en Marian Hagenbeek met ondersteuning van Rik Wouters de handschoen opgepakt om dit verder uit te werken. Eind 2022 hebben de voorzitters van de ledengroepen een opgave gedaan van alle actieve vrijwilligers in hun groep met daarbij aangegeven welke rol(len) ze hebben.

Inmiddels hebben we deze lijst gecomprimeerd en gestructureerd met het aantal taken en vervolgens zal dit worden verdeeld naar het soort vrijwilligersprofiel zoals die in het algemeen zijn vastgesteld in het vrijwilligersbeleid en derhalve ook in de ledenraad. Ter herinnering. Het zijn 4 profielen:

 1. Kernvrijwilligers
  Deze vrijwilligers zijn betrokken bij beleidsvorming en verantwoordelijk voor de continuïteit. Bijvoorbeeld bestuur- en kernteamleden.
 1. Taakvrijwilligers
  Gericht op uitvoerende activiteiten en/of professionele vaardigheden. Bijvoorbeeld een marketing/communicatiespecialist, grafisch vormgever etc. Vrijwilligers die geen onderdeel zijn van een kernteam, maar wel hun professionele vaardigheden beschikbaar stellen.
 1. Projectvrijwilligers
  Gericht op organisatie en coördinatie van projecten
 1. Ad-hoc vrijwilligers
  Worden indien nodig opgeroepen. Ze verlenen meestal hand- en spandiensten, werken mee aan testen en/of onderzoeken etc.

Zodra de basis klaar is, gaan we deze informatie overzetten naar E-Captain. E-Captain is ons ledensysteem.

Waarom E-Captain? In E-Captain zijn alle vrijwilligers min of meer al vastgelegd omdat bijna alle vrijwilligers lid zijn. Hiermee houden we alle informatie die we registreren van een lid op 1 plek.

Op dit moment zijn we in gesprek met E-Captain om dit uit te rollen en zodra dit klaar is en door het groepje (Ton, Rik en Marian) voldoet aan de wensen, zal alle informatie die jullie eind december hebben doorgegeven worden ingevoerd.

Tot die tijd nog even geduld. Zodra we zover zijn, zullen we alle voorzitters en ledenbeheerders informeren.