Tekst grootte

Iedereen digitaal dankzij Digimaatjes

Digiwijs
Nieuws
Geplaatst op: 10 februari 2022

Wat wil de Oogvereniging bereiken als het gaat om digitale zaken?

Joost : “De samenleving moet voor iedereen toegankelijk zijn én blijven. Dan heb je het dus niet alleen over het gemeentehuis, om maar een voorbeeld te noemen, maar ook over de website van de gemeente. Steeds meer gebeurt digitaal. Het toegankelijk maken en houden van websites en apps is dan ook een topprioriteit, evenals de toegankelijkheid van het betalingsverkeer.”

Lobby en meer

Wat doet de Oogvereniging om dit te bereiken?

Joost: “We hebben 2 belangrijke doelen. Aan de ene kant moeten overheidsorganisaties, instellingen, verenigingen, … zich ervan bewust zijn dat toegankelijkheid geen bijzaak is maar hoofdzaak. Dit recht is vastgelegd in het VN-verdrag Handicap. Er bestaan duidelijke richtlijnen voor. We lobbyen hiervoor. Dit doen we in bijvoorbeeld in het Netwerk Digitale Inclusie, waarin we samenwerken met 12 andere belangenorganisaties, maar ook zelfstandig.

Aan de andere kant is het belangrijk dat mensen zelf digitaal vaardig zijn. Anders kun je überhaupt niet met een website of app werken. Hiervoor hebben we nu een nieuw project opgezet: Digimaatjes.”

Digimaatjes

Vertel eens meer over het project Digimaatjes?

“Bij Digimaatjes nemen we mee in het leren omgaan met computers en apps. De bedoeling is dat mensen van elkaar gaan leren, een duurzame werkwijze.

Op dit moment bestaan er op verschillende plekken in Nederland al zogenaamde Digiwijsgroepen. We bouwen daarop voort met een uitgewerkt plan.

Het wordt meer georganiseerd. We werven vrijwilligers om lokaal de kar te trekken, waarbij we vanuit het verenigingsbureau het overzicht houden. Vanuit het bureau rusten we vrijwilligers ook toe. Denk aan het aandragen van sprekers voor bijeenkomsten en het delen van kennis. De invulling van de Digiwijsgroepen mag per regio overigens wel verschillen.”

Ervaringsdeskundigheid

Wat heeft de Oogvereniging bereikt als het gaat om digitale toegankelijkheid?

Onze lobby heeft het afgelopen jaar veel opgeleverd. De overheid, het ministerie van Binnenlandse Zaken, de banken zijn zich ervan bewust dat de inzet van ervaringsdeskundigheid van groot belang is.

Wat vanwege corona minder goed lukte, is het faciliteren van Digiwijs-bijeenkomsten. We konden mensen niet op afstand trainen. Met het Digimaatjes-project gaan we hier verandering in brengen. Ik heb goede hoop dat er komend jaar veel meer mogelijk is als het gaat over fysieke bijeenkomsten. Maar we blijven óók aandacht besteden aan communicatie via Teams, want dat zullen we ook in de toekomst blijven gebruiken.

Heb je ten slotte nog een advies voor mensen met een oogaandoening?

“Als je iets niet weet, kun je altijd terecht bij de Oogvereniging om ervaringsdeskundigen te vinden. Maak gebruik van de kennis die zij hebben! Je hoeft echt niet met iedere vraag naar Visio of Bartiméus, je kunt een heleboel met elkaar doen. Mensen zijn vaak heel bereid om je te helpen.”

Neem contact op

Meer weten? Neem contact op met de Ooglijn via 030-2945444 of ooglijn@oogvereniging.nl.