Tekst grootte

In memoriam Mieps Fontein (1931 – 2021)

Nieuws
Vereniging
Geplaatst op: 13 januari 2022

Mieps had rechten en Slavische talen gestudeerd. Toen deze vereniging in 1977 na een fusie deel ging uitmaken van de Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden (NVBS) werd zij ook daar actief. Zij was ruim 20 jaar redacteur van het landelijke verenigingsblad Anders Bekeken. Ze was  jarenlang secretaris van de afdeling Utrecht van de NVBS, een van de voorlopers van de Oogvereniging. Daar redigeerde zij ook gedurende veel jaren het afdelingsblad Ulica. Mieps Fontein zette zich haar hele leven in voor de toegankelijkheid van elk beroep voor blinden en slechtzienden en vooral voor een goede aangepaste lectuurvoorziening.

Zij was nauw betrokken bij de oprichting van het Coördinatiecentrum studielectuurvoorziening in 1965 waaruit later de Studie- en vakbibliotheek is voortgekomen.

Daarnaast was zij een overtuigd pleitbezorger voor het gebruik van het brailleschrift en het behoud van lectuur in braille toen deze dienstverlening ter discussie kwam te staan.

Voor haar jarenlange inzet voor de organisaties van blinden en slechtzienden en voor haar werk en publicaties als docent Nederlandstalig onderwijs aan anderstaligen werd Mieps Fontein in 1996 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Zowel de NVBS als de NLBB Vereniging van Leesgehandicapten (voorloper van de Vereniging Onbeperkt Lezen) kenden haar een erepenning toe.

De Oogvereniging gedenkt Mieps Fontein met veel respect. Zij condoleert de familie met het voor hen grote verlies.

Noot: Haar levensloop vanaf haar jeugdjaren komt uitgebreid aan de orde in een uitvoerig interview dat nog na te lezen is op de website van het Nationaal Blindenmuseum.