Tekst grootte

In Memoriam Mieps Fontein

Nieuws
Geplaatst op: 11 januari 2022

Als betaald werk deed ze o.m. de coördinatie van de lectuurvoorziening t.b.v. blinde en slechtziende studenten en sinds 1966 gaf ze Nederlandse taallessen aan anderstaligen van allerlei nationaliteiten. Ze deed dit tot aan haar pensionering in 1996 en daarna nog, tot een paar jaar geleden, als vrijwilliger.

Naast dit alles vond ze ook nog tijd voor haar andere liefhebberijen: bridgen, schaken, lezen, muziekmaken en concertbezoeken.

Herdenkingspenning en onderscheidingen

Herdenkingspenning
Op verzoek van de heer mr. G. Haas, voorzitter van het Academisch Genootschap Petronella Moens, heeft Mieps Fontein genoemde organisatie vertegenwoordigd in Parijs tijdens een manifestatie ter gelegenheid van het feit dat het stoffelijk overschot van Louis Braille naar het Pantheon werd overgebracht, een eeuw na zijn overlijden. Dat was in 1952. Mieps was toen 20 jaar. Ze werd in Rotterdam op de trein gezet en in Parijs opgevangen door een nicht van haar. Die beheerde een hotel. Daar logeerde Mieps tijdens haar driedaags bezoek. In dat hotel logeerde ook een Tsjechisch meisje. Dat heeft haar die dagen begeleid. Hellen Keller was ook in Parijs; die heeft er een lezing gehouden.

Behalve lezingen waren er ook excursies. Ze zijn onder meer naar het geboortehuis van Louis Braille geweest; dat was in Couvré. Daar is aan alle genodigden een penning overhandigd, dus ook aan Mieps. Namens Petronella Moens heeft Mieps een plaque aangeboden. Dat moment is haar levendig bijgebleven. Tijdens haar toespraakje in het Frans had ze een glas champagne in haar hand. Door de zenuwen vloeide er champagne over de rand heen.

De bijna twee ons wegende bronzen penning is rond; ze heeft een diameter van 7 cm. Op één der twee vlakken is het hoofd van Louis Braille afgebeeld, driedimensionaal. Aan die zijde staat langs de rand van de penning in braille ‘Louis Braille’ geschreven. In reliëf zwartdruk staat langs de rand de tekst ‘1809 LOUIS BRAILLE 1852’. Aan de andere zijde staat zowel in braille als in reliëf zwartdruk te lezen: ‘et la lumière fut’. De tekst in zwartdruk staat langs de rand. De tekst in braille is over drie gecentreerde regels verdeeld. Langs de rand staat ook nog in zwartdruk de tekst ‘1852 – 1952’. De naam van de ontwerper van de penning staat op de kraag die onder het hoofd van Louis Braille is afgebeeld. De naam is P. Boulet. Mieps heeft de penning aan het Nationaal Blindenmuseum geschonken.

Koninklijke onderscheiding
Bij haar pensionering in 1996 is Mieps koninklijk onderscheiden; ze werd ridder in de orde van Oranje-Nassau.

Gouden handjes
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van NLBB Vereniging van Leesgehandicapten op 5 juni 2010 is Mieps Fontein door genoemde vereniging onderscheiden voor haar voortrekkersrol bij de totstandkoming van de viering van het tweehonderdste geboortejaar van Louis Braille in 2009. De fysieke verschijningsvorm van de onderscheiding bestond uit ‘de gouden handjes’.

Erespeld
Op 8 februari 2013 is aan Mieps Fontein de erespeld (in goud) van de NVBS uitgereikt voor onder meer haar jarenlange redacteurschap van het tijdschrift van afdeling Utrecht en omstreken van de NVBS, Ulica. In de bijeenkomst werd het 35-jarig bestaan van de NVBS herdacht. In de loop van 2013 zou de NVBS fuseren met de Oogvereniging Nederland.

Mieps was een bijzondere vrouw met vele bijzondere verhalen. We zullen ons haar herinneren met bewondering en dankbaarheid voor de vele uren van vriendschap en gezelligheid.

Deze tekst is aangeleverd door Asha Jadoenandansing. Zij heeft hierbij gebruik gemaakt van het interview ‘De herinneringen van Mieps Fontein’ door Loek Meijer, waarin je veel meer kunt lezen over Mieps >> https://www.pengaarde.nl/teksten/interv-mf.html