Tekst grootte

In memoriam: Ria Jansen-Hermans

Provincie Limburg
Vereniging
Geplaatst op: 27 juni 2024 een witte roos

Tekst: Toos Weberink en Jan van Hees

De voorloper van de Oogvereniging, de NVBS, werd op 23 december 1977 statutair opgericht. Ria Jansen-Hermans zat toen in het bestuur van de Rooms Katholieke Gemeenschap (RKG) en heeft zich destijds ingezet om afdeling Noord- en Midden-Limburg en afdeling Zuid-Limburg te realiseren. Ze wilde twee afdelingen in Limburg vanwege de te grote reisafstanden.

Ria nam diverse jaren zitting in het afdelingsbestuur als secretaris. Vele jaren heeft ze zich belangeloos ingezet voor de blinde- en slechtziende mensen in Limburg. Ook organiseerde ze heel lang de jaarlijkse bedevaart naar St. Odilia in Sweikhuizen. Daarnaast heeft ze ook diverse jaren in het hoofdbestuur in Utrecht gezeten.

Het voert te ver om al haar functies hier op te noemen, maar het zijn er vele geweest. Daarom kreeg ze ook een Koninklijke Onderscheiding. Ze werd Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Voor die gelegenheid kwam zelfs de landelijke voorzitter van de NVBS naar Echt.

Ria was altijd in touw voor de vereniging en stond altijd klaar om iedereen te helpen. De vergaderingen werden, mede door haar, heel professioneel geleid. Ria was een zeer snelle en geroutineerde braillelezer. Ondanks haar handicap wist ze haar weg te vinden niet alleen met reizen maar ook naar allerlei instanties om dingen te bereiken voor “haar” NVBS. Zelfs haar man Cees werd soms ingezet voor de goede zaak.

De laatste jaren hoorden we wat minder van haar, maar dat is gezien haar leeftijd heel goed te begrijpen. We zijn haar veel dank verschuldigd. Op 16 juni 2024 is Ria overleden. We verliezen in Ria een echt mensenmens. Wij wensen haar man Cees en ook haar zoon Alex heel veel sterkte toe. Ria rust zacht.