Tekst grootte

Indoornavigatie op en rond stations

Geplaatst op: 21 juni 2023 stationshal met vertrekkende trein

De Oogvereniging vindt het belangrijk dat er een vervolg komt op de test op station Den Haag Centraal uit 2022. Bij deze vergelijkende proef zijn drie systemen met indoornavigatie vergeleken in opdracht van ProRail. De Oogvereniging maakte het testrapport ‘Slimme routegeleiding op treinstations’ en bood dit aan bij ProRail.

De Oogvereniging vindt dat bij een vervolgonderzoek gebruikersspecificaties toegepast moeten worden. Deze gebruikersspecificaties worden momenteel geïnventariseerd en uitgewerkt door de Oogvereniging samen met de meedenkgroep digitale navigatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ‘Wat wil je onderweg horen via je app als je uitstapt op een station en je bijvoorbeeld op weg gaat naar aansluitend OV?’.

In alle gevallen werd en wordt samengewerkt met mensen met een visuele beperking. Bij de test in Den Haag deden 24 blinde- en slechtziende testers mee. De negen ervaringsdeskundige leden van de meedenkgroep hebben een visuele beperking of zijn beperkt in zien en horen.

Voor meer informatie over de meedenkgroep digitale navigatie van de Oogvereniging kan je terecht bij petra.kortenhoeven@oogvereniging.nl, projectleider mobiliteit en toegankelijkheid. Zij organiseert de maandelijkse bijeenkomsten van deze meedenkgroep. Als er nieuws is over de indoornavigatie op en rond stations, dan wordt dit gedeeld via de kanalen van de Oogvereniging, waaronder Focus, de nieuwsbrief voor actieve leden.