Tekst grootte

Kabinet: kom met voorstellen voor meer toegankelijke televisieprogramma’s

Geplaatst op: 6 juli 2022

In deze voorstellen ontbreekt een aanpak voor het verbeteren van toegankelijkheid van televisieprogramma’s. Dit terwijl in het coalitieakkoord de ambitie om het Tv-aanbod toegankelijker te maken juist nadrukkelijk wordt genoemd. Ieder(in) roept daarom kabinet en Tweede Kamer op mensen met een beperking niet te vergeten bij de uitwerking van het coalitieakkoord.

Bevorderen toegankelijke televisieprogramma’s

In het coalitieakkoord toonde het kabinet de ambitie om de toegankelijkheid van audiovisuele media te bevorderen: “Programma’s van de Nederlandse Publieke Omroep worden zoveel als mogelijk toegankelijk voor mensen met een visuele en/of auditieve beperking. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van onder andere audiodescriptie, gebarentolken en (gesproken) ondertiteling.”

Helaas komt dit niet terug in de zogenoemde ‘hoofdlijnenbrief’ van staatssecretaris Uslu over toekomstig mediabeleid. Terwijl er toch verschillende mogelijkheden zijn om media meer toegankelijk te maken voor mensen met een visuele en/of auditieve beperking.

Position paper met verbetervoorstellen

Een coalitie van belangenorganisaties voor mensen met een beperking waaronder Ieder(in), de Oogvereniging en kennis- en expertiseorganisaties roepen in een gezamenlijk position paper op om met concrete verbeterwensen aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld:

  • Neem kwantitatieve en kwalitatieve doelen op in de Mediawet.
  • Richt een breed adviesorgaan op met (ervarings)deskundigen van belangenorganisaties en kennis- en expertiseorganisaties.
  • Kom met een jaarlijkse onafhankelijke monitor over de kwantitatieve en kwalitatieve vooruitgang en de tevredenheid van kijkers (met een beperking) over toegankelijkheid van televisieprogramma’s.

Daarom roept Ieder(in) de Tweede Kamer op om staatssecretaris Uslu te vragen met voorstellen te komen om wat er in het coalitieakkoord over toegankelijke televisieprogramma’s staat, ook uit te werken. En bij het ontwikkelen van deze voorstellen de mensen om wie het gaat en hun vertegenwoordigende organisaties te betrekken.

Brede coalitie belangenorganisaties en kennis- en expertiseorganisaties

Voor meer en beter toegankelijke televisieprogramma’s werkt Ieder(in) samen met Bartiméus Fonds, de Oogvereniging, Dedicon, KBO-PCOB, Bartiméus, Divers Doof, LFB, SAVT, SH-Jong, Dovenschap, Stichting Hoormij.NVVS, Koninklijke Visio, Robert Coppes Stichting en NVA. Samen schreven we hiervoor een position paper.