Tekst grootte

Kennisagenda ouderen gepubliceerd

Nieuws
Geplaatst op: 1 februari 2023 Oudere man met bril scrollt op zijn tablet

Mensen in Nederland worden steeds ouder. We weten dat mensen vaak slechter gaan zien als zij ouder worden. Daarom is het van belang dat oudere mensen die slechtziend of blind worden voldoende ondersteuning krijgen. En dat ook mensen om hen heen weten wat zij kunnen doen. Daar is kennis voor nodig. Met de juiste kennis kunnen ouderen met een visuele beperking zelfstandig blijven functioneren in de samenleving.

Maar welke kennis moeten we dan ontwikkelen, zodat zelfstandig leven voor deze groep ouderen mogelijk blijft? ‘Om dat in kaart te brengen, hebben we ouderen met een visuele beperking en professionals die hen ondersteunen ondervraagd’, vertelt programmamanager Jiska Riphagen van Kennis Over Zien. ‘Dat heeft geleid tot een kennisagenda. Daarin hebben we prioriteiten aangebracht in allerlei mogelijke thema’s om zo een plan voor de komende jaren te maken.’

Mobiliteit, sociaal netwerk en digitale vaardigheden

Ruim 400 ouderen vulden een vragenlijst in, die onder andere verspreid is via de Oogvereniging. Respondenten gaven aan dat met name mobiliteit, het hebben van een goed sociaal netwerk en digitale vaardigheden voor hen belangrijk zijn. Jiska: ‘We hebben op basis daarvan gekeken welke kennis nog ontbreekt, want we hebben over al deze thema’s al veel kennis in huis. Soms moeten we die kennis afstoffen en weer in de etalage zetten, maar om aan ouderen digitale vaardigheden te leren, is misschien nog extra inspanning nodig.’

Na toetsing bij professionals heeft de werkgroep prioriteiten aangebracht in ruim 100 kennisvragen die werden opgehaald. ‘We moeten bijvoorbeeld nog beter weten hoe we ouderen kunnen bereiken, of hoe effectief we eigenlijk zijn bij het stimuleren van mobiliteit van ouderen. Werkt het wat we doen?’ Andere thema’s zijn het aanleren van digitale vaardigheden, onderzoeken welke kennis mantelzorgers nodig hebben en ondersteuning voor ouderen met een visuele beperking en bijkomende aandoeningen zoals dementie.

Leren van ervaringen

Ervaringsdeskundige Nico Smits was vanuit de Oogvereniging betrokken bij deze kennisagenda. Nico: ‘Het was zinvol om steeds weer te kunnen refereren aan het leven van ouderen, en te toetsen wat de voorstellen voor hen zouden opleveren.’ Nico vertelt dat hij veel heeft geleerd van de verzamelde informatie en de ervaringen van oudere mensen. Bijvoorbeeld over via welke thema’s je ook je eigen leven met kennis kan verbeteren. ‘Kennis Over Zien werkt met thema’s die ook voor mijn leven interessant zijn. Want zit ik goed in mijn vel? Wat kan technologie en een toegankelijke samenleving voor mij betekenen? En zijn diagnostiek en zorg aan mensen met een visuele beperking inderdaad op orde? Over al die thema’s kan je in de toekomst informatie vinden via de website van Kennis Over Zien.’

In de kennisagenda is te lezen welke keuzes gemaakt zijn. Binnen Kennis Over Zien worden deze keuzes komende periode verder uitgewerkt. Onder de naam Kennis Over Zien werken BartiméusKoninklijke VisioRobert Coppes StichtingOogvereniging en MaculaVereniging samen aan het ontwikkelen en delen van kennis over visuele beperkingen.