Tekst grootte

Keuzekaart uveïtis

Uveïtis
Geplaatst op: 27 maart 2023

Op dit moment bestaat er al enige jaren een Keuzekaart voor de behandeling van niet-infectieuze uveïtis, waarbij het accent ligt op het slikken van prednison of ene injectie bij of implantatie in het oog.

De Patiëntengroep Uveïtis participeert in een NOG-werkgroep van oogartsen om een 2e keuzekaart te ontwikkelen voor de behandeling van niet-infectieuze uveïtis met andere medicijnen dan prednison, zoals bijvoorbeeld biologicals.

Op verzoek van de werkgroep heeft een focusgroep van leden van de patiëntengroep zich gebogen over veel gestelde vragen die in de nieuwe keuzekaart zouden kunnen worden opgenomen. Het resultaat van de focusgroep wordt binnenkort in de werkgroep besproken.

Thuisarts.nl

Recent zijn de nieuwe teksten over uveïtis op thuisarts.nl gepubliceerd Zie: https://www.thuisarts.nl/uveïtis . De patiëntengroep is hier nauw bij betrokken geweest.

Herziening richtlijn uveïtis

De herziening van de richtlijn uveïtis is in een nieuwe fase gekomen en er wordt nu gewacht op een officiële goedkeuring. Zodra deze er is, wordt de herziening vanuit het Kennisinstituut Federatie Medisch Specialisten opgestart. De patiëntengroep zal in de werkgroep participeren.

Uveïtisworkshops tijdens Oogcongres op

4 november 2023

Tijdens het middagprogramma van het Oogcongres zullen 2 presentaties worden verzorgd: (1) een afgerond promotie-onderzoek over Multifocale Choroïditis en (2) over uveïtis bij kinderen.