Tekst grootte

“Meedenken moet vanaf het begin”

Betalingsverkeer
Nieuws
Geplaatst op: 17 november 2020

Een passende boodschap bij dit congres dat in het teken stond van ‘Betalen zonder barrières’.

Jolanda Koenen daagde de Betaalvereniging uit om een alternatief voor de QR-code te ontwikkelen. “Die is namelijk lastig te vinden voor mensen die blind of slechtziend zijn. Hoe lastig het is als je niet mee kunt doen, ervoeren alle deelnemers aan het congres op een bijzondere manier. Het Jaarcongres werd namelijk in gebarentaal geopend door Eva Westerhoff en Irma Sluis. Eva is doof en slechtziend en helpt organisaties om producten, kanalen en diensten voor iedereen bereikbaar, begrijpelijk en bruikbaar te maken. Doventolk Irma kennen we inmiddels allemaal van de persconferenties over corona. Voor één keer waren de rollen omgedraaid: niet zij, maar wij kijkers, hadden een beperking en konden het niet ‘verstaan’. Dit maakte op een mooie manier duidelijk dat het altijd nodig is om te checken of iets wel begrijpelijk is voor iedereen en niemand onbedoeld wordt buitengesloten.”

Op naar inclusieve oplossingen

Aan het congres deden verschillende belangenorganisaties mee, zoals de Alzheimer Stichting, Ieder(in) en natuurlijk de Oogvereniging. Jolanda: “Het is mooi om te zien dat toegankelijkheid steeds meer gaat leven in de maatschappij, maar er moet nog veel gebeuren. Alleen als je mensen met een beperking vanaf het begin betrekt, is een inclusieve oplossing mogelijk. Ervaringsdeskundigen te laat inschakelen zorgt dat een ontwerp moet worden aangepast, dat kost altijd meer tijd en geld. Ik vind het goed nieuws dat de Betaalvereniging zich sterk gaat maken om toegankelijkheid te verbeteren en te versnellen en dat daarbij drie grootbanken vertegenwoordigd zijn.”