Tekst grootte

Meedenken over ethische vragen rond het Hersenimplantaat?

Nieuws
Geplaatst op: 14 oktober 2021

INTENSE is een groot multidisciplinair project, wat als doel heeft om ‘AI-gedreven neuroprotheses’ te ontwikkelen voor mensen die blind, doof of verlamd zijn, of lijden aan epilepsie. De visuele neuroprothese is al in een redelijk verre staat van ontwikkeling en er wordt geschat dat over ±5 jaar de eerst klinische proeven in patiënten kunnen worden uitgevoerd.

Als onderdeel hiervan wil men ervoor zorgen dat de technologie die ontwikkeld wordt ethisch verantwoord is en aansluit op de belangen van de patiënt. Ook willen de onderzoekers graag weten wat overwegingen zouden zijn van patiënten om wel/niet mee te doen aan een dergelijk ‘first-in-human trial’.

Voor de invulling van de focusgroep zoeken we naar blinde en zeer slechtziende ervaringsdeskundigen die het leuk en interessant vinden om hieraan bij te dragen. Met deze focusgroep zal onderzocht worden wat de perspectieven zijn van patiënten op een nieuwe technologie: de visuele neuroprotheses die gebruik maken van kunstmatige intelligentie.

Voorkennis over deze neuroprotheses is niet nodig voor deelname. De focusgroep zal ongeveer 1,5 uur duren en plaats vinden op het kantoor van de Oogvereniging in Utrecht. Reiskosten worden vergoed en we streven ernaar de focusgroep dit jaar nog plaats te laten vinden.

Wij zoeken naar mensen die voldoen aan de volgende criteria:

  • Volwassenen met een leeftijd van 20 tot 70 jaar.
  • Bruikbaar zicht gehad in het verleden (minimaal voor een periode van 12 jaar).
  • Afwezigheid van ‘bruikbare’ lichtperceptie in beide ogen. ‘Bruikbaar’ definiëren we hier als lichtperceptie die op dagelijkse basis voor activiteiten gebruikt wordt.
  • Aanzienlijke ziekte van het oog en/of schade aan het oog en/of de oogzenuw.
  • In uitstekende algemene gezondheid, zonder geschiedenis van beroertes, aanvallen (seizures), hart-, long-, nier- of leveraandoeningen, virale infecties zoals hepatitis en HIV of neurologische aandoeningen. Diabetes is geen exclusiecriterium, indien goed onder controle en stabiel.
  • In staat zijn de voorwaarden en doelen van de studie te begrijpen, evenals in staat te zijn geïnformeerde toestemming tot deelname te geven.

Lijkt het u interessant hier een bijdrage aan te leveren en past u binnen de bovengenoemde criteria? Mail dan naar Nienke.Edema@Oogvereniging.nl.