Tekst grootte

Meer licht nodig voor ouderen en slechtzienden

Nieuws
Geplaatst op: 21 januari 2021

Voor een toegankelijke openbare ruimte voor iedereen is goede verlichting essentieel. Niet alleen op straten en pleinen, maar ook in tunnels en bij parkeervoorzieningen, OV-stations en bushaltes. Ook moet aandacht zijn voor de uiteenlopende wensen en kenmerken voor jong en oud, met of zonder beperking. In het najaar van 2020 werd de tussenstand van het onderzoek gepresenteerd.

Drie punten uit deze tussenstand zijn:

  • Ouderen en slechtzienden hebben veel meer lichtsterkte nodig.
  • Er moet meer aandacht komen voor contrast en overgangssituaties (bijvoorbeeld van helder verlicht naar donker) in de openbare ruimten.
  • Er is behoefte aan een zogenaamd afwegingskader. Hiermee kunnen overheden en andere partijen in de toekomst een betere afweging maken tussen belangen als duurzaamheid, kosten en toegankelijke verlichting.

De onderzoekers gaan dit afwegingskader schrijven. De Oogvereniging en andere partijen willen dit afwegingskader ook in de praktijk toetsen. Dit is nu niet mogelijk vanwege de lockdown. Dit doen we daarom in een later stadium.