Tekst grootte

Nieuwe ronde trainingen ‘succesvol lobbyen in de gemeente’

Nieuws
Provincie Utrecht
Voor vrijwilligers
Geplaatst op: 3 juli 2024 instructice van PGO support geeft een training

De Oogvereniging organiseert een training voor ervaringsdeskundige belangenbehartigers die bij de eigen gemeente lobbyen voor toegankelijke openbare ruimtes, obstakelvrije looproutes en veilige oversteekplaatsen. De training ‘succesvol lobbyen in je gemeente’ wordt in de periode september tot en met november 2024 gegeven. Deze training is bedoeld voor leden van de Oogvereniging die als vrijwilliger lobbyen bij de eigen gemeente voor toegankelijke openbare ruimtes voor slechtziende en blinde mensen.

Doel van de training

De Oogvereniging wil acht vrijwilligers trainen in lokale belangenbehartiging met als speerpunt de toegankelijkheid van openbare buitenruimtes, zoals stationspleinen, stadscentra en oversteekplaatsen. Vaak vallen deze openbare ruimtes onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid. Dat vraagt om lokale belangenbehartiging, waarbij de situatie ook nog eens per gemeente verschilt.

Voor wie?

De training is bedoeld voor vrijwilligers die al bezig zijn én leden die aan de slag willen met de belangenbehartiging binnen de eigen of naburige gemeenten. Het is de bedoeling dat je relaties aanknoopt met verantwoordelijken bij de gemeenten, ambtenaren, politici, lokale gehandicaptenplatforms, adviseurs toegankelijkheid en alle anderen die een rol spelen bij het toegankelijk maken van openbare ruimten. De training is eerder georganiseerd in 2021 en 2023.

Onderdelen van de training

  • Jouw rol en waar gaat de gemeente over?
  • Hoe werkt het binnen de gemeente?
  • Bouwen aan je netwerk en hoe beïnvloeden?
  • Samenwerking met experts/adviseurs toegankelijkheid

Data en tijdstippen training

  • Online kennismakingsgesprek: datum in onderling overleg.
  • Dinsdag 24 september van 10:00 tot 16:30 (dag 1)
  • Vrijdag 11 oktober van 10:00 tot 12:00
  • Dinsdag 5 november van 10:00 tot 16:30

De cursuslocatie is in Utrecht bij INVOLV (voorheen PGOsupport) en bereikbaar met de bus vanaf station Utrecht CS. De reiskosten van en naar de cursuslocatie worden vergoed volgens de Regeling onkostenvergoeding Oogvereniging.

De Oogvereniging kan deze nieuwe training organiseren dankzij subsidie voor het project ‘Oogvereniging regionaal aan zet’ 2.0. De inschrijving gaat op volgorde van aanmelding.

Aanmelden?

Heb je interesse, neem dan contact op met Petra Kortenhoeven, projectleider mobiliteit en toegankelijkheid

030 – 200 63 05

Of stuur een e-mail